Verpleegkundige niveau 4 pg afdeling

Verpleegkundige niveau 4 pg afdeling
Florence
Den Haag
Een Verpleegkundige niveau 4 verricht onder andere de volgende werkzaamheden:
 • (mede) Verantwoordelijk voor het opstellen van het zorgleefplan;
 • Het coördineren van de dagelijkse gang van zaken op de afdeling;
 • Het bieden van de dagelijkse zorg, welzijn en activiteiten, op basis van de afspraken in het zorglee…
Florence
Den Haag
Een Verpleegkundige niveau 4 verricht onder andere de volgende werkzaamheden:
 • (mede) Verantwoordelijk voor het opstellen van het zorgleefplan;
 • Het coördineren van de dagelijkse gang van zaken op de afdeling;
 • Het bieden van de dagelijkse zorg, welzijn en activiteiten, op basis van de afspraken in het zorgleefplan;
 • Het draaien van coördinerende diensten/opname in verpleegkundig rooster;
 • Het overdragen van informatie en deelnemen aan verschillende overleggen;
 • Een bijdrage leveren aan de instandhouding van het leef-, woon- en werkklimaat op de afdeling;
 • Begeleiden van leerlingen;
 • Meedenken en het doen van verbetervoorstellen.
Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht