Coördinerend verpleegkundige (specialistische units met cliënten met nah, hiv/aids en jongeren)

Coördinerend verpleegkundige (specialistische units met cliënten met nah, hiv/aids en jongeren)
Respect Zorggroep
Den Haag
? Je organiseert en coördineert de werkzaamheden van de teamleden in de uitvoering van het zorg- en behandelplan.
? Je bewaakt de kwaliteit in de zorgverlening, signaleert knelpunten en bent voor de medewerkers aanspreekpunt wanneer zich problemen voordoen.
? Naast coördinerende taken ben je ook uitvoerend in d…
Respect Zorggroep
Den Haag
? Je organiseert en coördineert de werkzaamheden van de teamleden in de uitvoering van het zorg- en behandelplan.
? Je bewaakt de kwaliteit in de zorgverlening, signaleert knelpunten en bent voor de medewerkers aanspreekpunt wanneer zich problemen voordoen.
? Naast coördinerende taken ben je ook uitvoerend in de zorg werkzaam en draag je zorg voor cliënten. Wanneer nodig ben je in het MDO aanwezig ter bespreking van cliënten of neem je de rol van voorzitter op je.
? Je ziet erop toe dat het medicatiebeleid juist wordt uitgevoerd en beoordeelt de bekwaamheid van de teamleden voor voorbehouden en risicovolle handelingen.
? Wanneer het nodig is, geef je klinische lessen en voorlichting aan het team over zorginhoudelijke onderwerpen.
? Je fungeert soms als dagoudste en als locatieverantwoordelijke en bent dan aanspreekpunt voor collega?s en cliënten.
Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht