Verpleegkundige in de wijk emz (aanleunwoningen grenzend aan verpleeghuis vrederust west)

Verpleegkundige in de wijk emz (aanleunwoningen grenzend aan verpleeghuis vrederust west)
HWW Zorg
Den Haag
Je bent verantwoordelijk voor de verpleging en begeleiding van de klant in, vooral, midden en hoog complexe zorgverleningsituaties volgens de daarvoor geldende landelijke en interne richtlijnen. Je werkt volgens routines en standaardhandelingen, gecombineerd met het aanpassen van zaken op een nieuwe situatie.
Je biedt zorg aan…
HWW Zorg
Den Haag
Je bent verantwoordelijk voor de verpleging en begeleiding van de klant in, vooral, midden en hoog complexe zorgverleningsituaties volgens de daarvoor geldende landelijke en interne richtlijnen. Je werkt volgens routines en standaardhandelingen, gecombineerd met het aanpassen van zaken op een nieuwe situatie.
Je biedt zorg aan de clienten en plant je eigen werkzaamheden op efficiënte en effectieve wijze. Je hebt regelmatig werkoverleg met je collega?s en andere hulpverleners en stemt zo de werkzaamheden af. Verder signaleer je belangrijke veranderingen bij de client en in diens omgeving en bespreekt deze met de client. Je bent verantwoordelijk voor tijdige en adequate voorlichting aan clienten en voor een volledige en up-to-date klantdossiervorming.
Als verpleegkundige werk je verder samen met 'In voor zorg!' aan een project t.b.v.zelforganiserend werken. 'In voor zorg!' begeleidt het inrichten van nieuwe werkprocessen met een grotere mate van zelfsturing door de thuiszorgteams. In feite gaat het om een omslag van een aanbodgerichte naar een cliëntgerichte benadering. Dit komt ten goede aan de tevredenheid van cliënten en medewerkers. Als verpleegkundige lever je een bijdrage van het opzetten van kleine teams vanuit een centrale plek in de wijk.
Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht