Quality Manager bij RPC Promens Zevenaar

Quality Manager bij RPC Promens Zevenaar
weet je wat er speelt in de organisatie, wat de consequenties van bepaalde acties zijn en hoe de toekomst er voor het bedrijf er uit kan of zal zien. Samen met het management zorg je ervoor dat de bedrijfsvoering blijft aansluiten bij de steeds veranderende eisen en wensen van de klant, de (wettelijke) eisen die aan product of dienst worden gesteld en overige maatschappelijke ontwikkelingen: …

weet je wat er speelt in de organisatie, wat de consequenties van bepaalde acties zijn en hoe de toekomst er voor het bedrijf er uit kan of zal zien. Samen met het management zorg je ervoor dat de bedrijfsvoering blijft aansluiten bij de steeds veranderende eisen en wensen van de klant, de (wettelijke) eisen die aan product of dienst worden gesteld en overige maatschappelijke ontwikkelingen:

  • je ziet toe op kwaliteitsbewustzijn binnen de productie- en projectenorganisatie;
  • doet voorstellen, adviseert en neemt initiatief in het continue verbeteren van de kwaliteit;
  • geeft leiding aan het Quality Control team en bent contactpersoon naar de klant bij kwaliteitsissues;
  • ziet toe op juiste interne/externe klachtafhandeling naar de klant;
  • je bent verantwoordelijk voor de opstelling van actie- en verbeterplannen naar aanleiding van proces- en productaudits;
  • je draagt zorg voor het monitoren en analyseren van klachten en het opstellen van te nemen acties ter reductie van klachten;
  • je beheert kwaliteitsdata en maakt deze middels analyse en rapportages/KPI inzichtelijk voor de organisatie.

Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht