Supervisor Welding en Construction

Supervisor Welding en Construction
Voor de afdeling Welding en Construction zijn wij op zoek naar een vakkundige en gedreven Supervisor. Als Supervisor ben je verantwoordelijk voor het aansturen van het team, controleren en coördineren van de werkzaamheden en de planning/bezetting. Je ziet toe op de correcte uitvoer van de (las)werkzaamheden, het gebruik van de materiaal, veiligheidstraining en toolboxmeetings Je werkt mee bin…

Voor de afdeling Welding en Construction zijn wij op zoek naar een vakkundige en gedreven Supervisor. Als Supervisor ben je verantwoordelijk voor het aansturen van het team, controleren en coördineren van de werkzaamheden en de planning/bezetting.

 • Je ziet toe op de correcte uitvoer van de (las)werkzaamheden, het gebruik van de materiaal, veiligheidstraining en toolboxmeetings
 • Je werkt mee binnen de afdeling aan de dagelijkse laswerkzaamheden
 • Je houdt zicht op de voorraadbeheersing
 • Je ziet erop toe dat de orders worden uitgevoerd volgens de gestelde kwaliteitseisen, milieu eisen, juiste procedures en binnen de gestelde tijdslijn
 • De Supervisor die wij zoeken zorgt ervoor dat het team zo efficiënt mogelijk werkt, middels een goede personeelsbezetting
 • Je rapporteert HSE aangelegenheden en je draagt verbeteringen aan
 • Je geeft sturing aan het team in samenspraak met de leidinggevende
 • De Supervisor houdt de werkplek ordelijk en netjes en stuurt hierop aan binnen het team
 • Je doet alle voorkomende administratieve taken, zoals het bewerken van het tijdregistratiesysteem etc.
 • Je zorgt dat alle bedrijfsprocedures worden gevolgd, ook volgens de gestelde veiligheidseisen
 • De Supervisor stelt prioriteiten in de uit te voeren werkzaamheden
 • Je communiceert over de productie voortgang met de planner en technisch directeur
 • De Supervisor geeft technische adviezen en coaching van de constructie bankwerkers- naleven van de veiligheids- en arbo voorschriften en werkinstructies
 • Je houdt toezicht op materiaalverbruik en de urenverantwoording en je voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers
 • Je hebt verder contact met de andere afdelingshoofden over het doorvoeren van efficiency verbetering, verdere integratie digitale orderstroom

De Supervisor zal de eindverantwoording krijgen over de afdelingen lassen en constructie. In deze afdelingen werken 30 medewerkers. De Supervisor legt direct verantwoording af aan de Technisch Directeur.Binnen deze afdelingen worden onderdelen samengesteld met behulp van diverse lasprocessen, zowel handlassen als robotlassen word toegepast. Veel laswerkzaamheden worden uitgevoerd conform diverse internationale lasnormen. Taak is om de medewerkers op de juiste manier te instrueren en te motiveren zodat een optimaal resultaat bereikt word. Sterk wisselende producten en seriegroottes maken de diversiteit aan werkzaamheden groot.

Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht