Allround Storingsmonteur

Allround Storingsmonteur
De Allround Storingsmonteur houdt zich bezig met het voorkomen van storingen door analyse, verbetervoorstellen en rapportage te bewerkstelligen zodanig dat een bijdrage wordt geleverd aan het in optimale staat houden/brengen van de technische bedrijfsmiddelen. De Allround Storingsmonteur die wij zoeken heeft o.a. de volgende taken: Het oplossen van alle voorkomende storingen op het elektrotechn…

De Allround Storingsmonteur houdt zich bezig met het voorkomen van storingen door analyse, verbetervoorstellen en rapportage te bewerkstelligen zodanig dat een bijdrage wordt geleverd aan het in optimale staat houden/brengen van de technische bedrijfsmiddelen. De Allround Storingsmonteur die wij zoeken heeft o.a. de volgende taken: Het oplossen van alle voorkomende storingen op het elektrotechnische en werktuigbouwkundig gebied. Oplossen van minder complexe storingen op het gebied van instrumentatie, industriële PC-/PLC besturingssystemen. Deze taken zijn onder meer:

 • De Allround Storingsmonteur voert storing gerelateerd onderhoud en reparaties uit op zowel het werktuigbouwkundig als het elektrotechnische gebied en in mindere mate eenvoudige werkzaamheden op het gebied van instrumentatie en Industriële PC-, PLC besturingen. Zodanig dat de continuïteit en veiligheid van bedrijfsinstallaties vanuit technisch oogpunt, gewaarborgd blijven.
 • Analyseren (verzamelen en interpreteren informatie) en lokaliseren van aangedragen storingen/afwijkingen aan productiemiddelen.
 • Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan pneumatische-, elektrotechnische-, meet- en regeltechnische besturingen, regelingen en systemen van productie-/procesinstallaties, vul-/pakinstallaties, transportinstallaties en weegsystemen.
 • Stelt inspectie-, revisie- en overdrachtsrapporten op ten behoeve van het onderhoudsconcept.
 • Adviseert de maintenance engineer ten aanzien van het opstellen/bijstellen onderhoudsprocessen.
 • De Allround Storingsmonteur registreert de storing in onderhoud beheerssysteem en verzorgt de overdracht van kennis van onderhanden zijnde werkzaamheden. (ploegwissel). 
 • Zorgt voor de benodigde administratieve afhandeling als rapportage van werkzaamheden en urenverantwoording in het onderhoudssysteem.
 • Participatie in modificaties en/of kleine projecten. Adviseert en toetst de onderhoudbaarheid op het werktuigbouwkundig/elektrotechnisch gebied.
 • De Allround Storingsmonteur voert controles van werktuigbouwkundige/ elektrotechnisch tekeningen en P&ID’s uit.
 • Legt gegevens van apparatuur met betrekking tot afstelling en bediening vast.
 • Voert veldinspecties uit waarbij gelet wordt op afwijking van normen, instellingen, meetwaarden alsmede zintuiglijk waarneembare afwijkingen.
 • De Allround Storingsmonteur assisteert bij het testen en inbedrijfstelling.
 • Verzorgt kennisoverdracht aan collega’s.
 • Kwaliteit onderhoudsprocessen.
 • Bewaakt uitvoering procedures kwaliteitshandboek.
 • Doet voorstellen tot continu verbeteren van onderhoudsprocessen.
 • Handhaving Quality, Health, Safety en Environment.
 • De Allround Storingsmonteur hanteert zo goed mogelijke werkmethoden, gereedschappen/middelen en beschermingsmiddelen ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn.

Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht