Technician M

Technician M
De Technician M heeft als werkzaamheden Het in ontvangst nemen van de door de Manager Assembly aangeleverde werkopdrachten.  Het intern transporteren en positioneren van onderdelen, samenstellingen, machines en systemen in de Assembly en op het Proefveld.  Het volgens de vastgestelde procedures verrichten van mechanische (assemblage) werkzaamheden zowel in de afdeling Assembly also…

De Technician M heeft als werkzaamheden

  • Het in ontvangst nemen van de door de Manager Assembly aangeleverde werkopdrachten. 
  • Het intern transporteren en positioneren van onderdelen, samenstellingen, machines en systemen in de Assembly en op het Proefveld. 
  • Het volgens de vastgestelde procedures verrichten van mechanische (assemblage) werkzaamheden zowel in de afdeling Assembly alsook op het Testfield. 
  • Ziet toe op een veilige werkomgeving conform de geldende regels en voorschriften. 
  • Controleert de beschikbaarheid en juistheid van alle voor het verrichten van de werkzaamheden benodigde materialen, gereedschappen, middelen en informatie. 
  • Signaleert manco‚Äôs en overige tekortkomingen en legt deze systematisch vast. 
  • Het terugbezorgen en laten retour boeken van materialen en gereedschappen. 
  • Verricht zonodig werkzaamheden t.b.v. de afdeling Service.


De Technician M is verantwoordelijk voor de correctheid, volledigheid en kwaliteit van de mechanische (assemblage) werkzaamheden van de systemen die binnen de afdeling Assembly worden geassembleerd en getest. 
Hij draagt zorg het op systematisch en juiste wijze vastleggen van gegevens in rapporten en checklijsten.

Werkzaamheden in het buitenland zal minimaal 60% bedragen

Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht