Accountmanager traffic

Accountmanager traffic

Het formuleren van het marktsegmentplan (scope maximaal 1 jaar) op basis van een marktanalyse en daarmee mede richting geven aan het salesbeleid. Het hieruit voortkomende actieplan effectief uitvoeren, evalueren en bijsturen zodat de gestelde jaardoelen gehaald worden.
Hierbij is het creëren van een voorkeur voor de producten en diensten van TSC Traffic binnen het marktsegment gericht…

Het formuleren van het marktsegmentplan (scope maximaal 1 jaar) op basis van een marktanalyse en daarmee mede richting geven aan het salesbeleid. Het hieruit voortkomende actieplan effectief uitvoeren, evalueren en bijsturen zodat de gestelde jaardoelen gehaald worden.
Hierbij is het creëren van een voorkeur voor de producten en diensten van TSC Traffic binnen het marktsegment gericht op het behalen van afzet, omzet en winstgevendheid de voornaamste doelstelling.

De Accountmanager ressorteert rechtstreeks onder en rapporteert aan het Hoofd Sales. De Accountmanager werkt nauw samen met de directe collega’s, zijnde de andere Accountmanagers, de Sales Support medewerkers, de Projectleiders en de Planners, zodat afstemming en uitwisseling van ideeën en ervaringen optimaal zijn. Op projectbasis werkt de Accountmanager samen met de overige medewerkers van het Field Sales Team.

Taken en verantwoordelijkheden

De Accountmanager is verantwoordelijk voor de directe marktbewerking in het toegewezen marktsegment. Daarvoor maakt de Accountmanager een marktsegmentplan op basis van een (klant) analyse. De Accountmanager is verantwoordelijk voor het directe relatiebeheer met de business partners in het marktsegment gericht op het behalen van de gewenste afzet, omzet en winstgevendheid.

De Accountmanager is bevoegd tot het nemen van die acties welke nodig zijn voor het realiseren van de doelstellingen zoals geformuleerd in het marktsegmentplan. De Accountmanager is bevoegd tot het uitgeven van een marktsegmentbudget, binnen de kaders van het goedgekeurde marktsegmentplan en binnen de kaders van de organisatie.
De benodigde kosten, die daarvoor gemaakt moeten worden, moeten na overleg met het Hoofd Sales geaccordeerd worden door de Accountmanager.
De Accountmanager onderhoudt aldus zelfstandig externe contacten ter realisering van de doelstellingen zoals geformuleerd in het marktsegmentplan.

Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht