Adviseur Planning en Control

Adviseur Planning en Control
Adviseur Planning en Control Fulltime (36 uur), Tilburg Gemeente Tilburg: 1800 professionals en een jaarbegroting van 886 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt…
Adviseur Planning en Control
Fulltime (36 uur), Tilburg

Gemeente Tilburg: 1800 professionals en een jaarbegroting van 886 miljoen euro. Een flinke organisatie dus, met een uitgebreid takenpakket en alle uitdagingen die horen bij een grote gemeente. Een organisatie ook, die in beweging is en steeds meer aansluit bij initiatieven, ideeën en energie in de samenleving. Per opgave bepaalt de gemeente haar rol, met oog voor de belangen die daaromheen spelen. Met een duidelijk doel: samen met burgers en bedrijven zorgen dat mensen prettig in Tilburg kunnen wonen, werken en verblijven.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit 18 afdelingen en een griffie. De sfeer is ontspannen, de lijnen zijn kort en er kan veel. Maar er wordt ook veel verwacht van de medewerkers. Ze zijn klantgericht en resultaatgericht en ze kunnen prima samenwerken. We vragen lef en passie, en uiteraard liefde voor de stad.

De functie
De (verbijzonderde) interne controle is bij gemeente Tilburg centraal georganiseerd binnen de afdeling Planning & Control, in het team Consolidatie, cluster administratieve organisatie en interne beheersing (AOIB). Het cluster AOIB bestaat uit 8 medewerkers (6,5 fte) en een coördinator (ca. 0,5fte). Je vervult in deze een functie een senior rol in het cluster.

Vanuit het vakgebied AOIB en financiële verslaggeving zijn er diverse ontwikkelingen die vragen om doorontwikkeling van onze werkwijze enerzijds en uitbreiding van onze expertise en capaciteit anderzijds. Er is sprake van een aanzienlijke toenamen in de omvang van de werkzaamheden ten behoeve van de jaarstukken en accountantscontrole, advisering rondom administratieve organisatie en interne beheersing en uitvoering van de (verbijzonderde) interne controles op complexe dossiers en projecten.

Kerntaken van deze functie zijn:
 • bijdragen aan de doorontwikkeling van het cluster administratieve organisatie en interne beheersing, in samenwerking met de coördinator en teammanager;
 • adviseren op gebied van financiële verslaggeving en toepassing van het BBV;
 • gemeentebrede advisering op gebied van administratieve organisatie en interne beheersing;
 • incorporeren van fiscaliteit in de interne controle;
 • vertalen van ICT-ontwikkelingen op de inrichting van interne controle;
 • versterken van de inrichting van interne controle op gebied van het sociaal domein en uitvoering van complexe controlewerkzaamheden op dit terrein;
 • mede aanspreekpunt voor de accountant voor het onderdeel interne controle;
 • uitvoeren van controles op complexe dossiers en projecten.

Wij vragen
 • Wo-werk- en denkniveau.
 • Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie of in de accountancy.
 • Afgeronde opleiding Bedrijfseconomie of vergelijkbaar, afgeronde accountantsopleiding is een pre.
 • Kennis van gemeentefinanciën en samenhangende wet- en regelgeving is vereist.

Competenties:
 • Kritisch en analytisch
 • Proactief en initiatief
 • Bestuur- en organisatiesensitief
 • Resultaatgericht
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Netwerkvaardigheid
 • Oordeelsvorming

Wij bieden
Deze functie is ingedeeld in salarisschaal 12 (aanloopschaal 11). Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt minimaal € 3.348,- en maximaal € 5.520 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband. Externe kandidaten krijgen een tijdelijk contract voor de duur van 12 maanden via payrollorganisatie 18K. Verlenging is afhankelijk van functioneren en organisatieomstandigheden.

De afdeling Planning & Control
Wij zijn partner in resultaat
De afdeling Planning & Control staat voor een gedegen advisering en ondersteuning met betrekking tot de financiën in de brede zin van het woord. Onze missie is dan ook: "Planning & Control is de hoeder van de financiële positie en rechtmatigheid van de gemeente Tilburg".

Wij ondersteunen met zo'n 95 medewerkers de gemeente Tilburg bij het behalen van resultaten. Dit doen wij door hulp en advies bij en het verzorgen van de financiën, de verantwoording en sturing, de financiële administratie en de interne beheersing. Wij doen dit met plezier, lef en passie voor de Raad, het college en de ambtelijke organisatie. We doen dit met de volgende teams: Consolidatie, Financiële Inrichting & Beheer en drie adviesteams (Sociaal & Bestuur, Vestigingsklimaat en Leefbaarheid). De financiële administratie is nu nog onderverdeeld over verschillende teams en afdelingen. Op dit moment zijn we bezig met een doorontwikkeling om de financiële administratie samen te voegen tot één team.

Wij staan voor samenwerking
Wij geloven in de kracht van samenwerking en in ieder in zijn kracht. Met elkaar is er geen probleem dat we niet kunnen oplossen: wij maken elkaar succesvol. We zetten iedereen in op zijn/haar kwaliteiten en werken opgavegericht. Tot onze kernwaarden horen plezier, lef en betrokkenheid. Inhoudelijk zijn we doelgericht, transparant, zakelijk en positief kritisch. Relationeel zijn we betrokken en menselijk. Respectvol omgaan met het individuele belang en gevoel staat voorop.

Als afdeling Planning & Control zijn we vooraf betrokken om zaken mogelijk te maken in plaats van achteraf te vertellen waarom het niet kan. We zorgen voor een stevige maar flexibele basis van beheersing en administratie. Het gesprek vinden we belangrijker dan de rapportage en we zijn graag continu in control in plaats van alleen bij de rapportagemomenten.
Kortom, wij staan voor: Basis op orde, Partner in resultaat, Continu in control, Vanuit kracht in het netwerk.

Het team Consolidatie
De coördinatie van het gemeentebrede rapportageproces (perspectiefnota, begroting, tussenrapportage en jaarstukken) is in handen van het team Consolidatie. Daarbij zijn de gemaakte afspraken kaderstellend voor de afdelingen en andere teams. De interne financiële controle is centraal ondergebracht in dit team. Ook het gemeentelijke financiële beleid wordt hier geformuleerd en geactualiseerd, inclusief advisering hierover in de organisatie. Daarnaast is de treasuryfunctie binnen het team Consolidatie belegd, evenals de financiële advisering over verbonden partijen en de taxcontrolfunctie.

Interesse?
Solliciteren voor 16 maart via het online sollicitatieformulier.

Wil je eerst meer informatie over de functie?
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Paul van Engelen, teammanager Consolidatie, afdeling Planning & Control, telefoonnummer 0653933214. Voor overige vragen kun je bellen met het Servicepunt te bereiken tussen 07.30 en 17.00 uur via (013) 542 9898, onder vermelding van het vacaturenummer PEC18-04.

Kijk voor meer informatie op de website: www.tilburg.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht