Planeconoom

Planeconoom
Planeconoom (27 uur per week, tijdelijk met uitzicht op vaste aanstelling) De gemeente Oldebroek is volop in beweging. Onze 23.000 inwoners in zes dorpskernen vormen een betrokken gemeenschap met een grote diversiteit. Ze zijn actief in verenigingsleven en maatschappelijke organisaties. En daar zijn wij trots op! De uitdaging van Oldebroek Wij staan voor een grote uitdaging. Met elkaar werken…
Planeconoom
(27 uur per week, tijdelijk met uitzicht op vaste aanstelling)

De gemeente
Oldebroek is volop in beweging. Onze 23.000 inwoners in zes dorpskernen vormen een betrokken gemeenschap met een grote diversiteit. Ze zijn actief in verenigingsleven en maatschappelijke organisaties. En daar zijn wij trots op!

De uitdaging van Oldebroek
Wij staan voor een grote uitdaging. Met elkaar werken we aan een nieuwe organisatie die aansluit bij de behoeften van de samenleving en de mogelijkheden van deze tijd. Dat doen we onder het motto 'Oldebroek, voor mekaar'.

'Oldebroek, voor mekaar' staat voor samen werken aan een sterke en leefbare samenleving. Daarvoor sluiten wij aan bij initiatieven uit de samenleving, zijn we partner in het ontwikkelen van ideeën en plannen en zoeken we naar mogelijkheden om regels te verminderen en eenvoudiger te maken.

De samenleving van Oldebroek geven we met elkaar vorm, inwoners en gemeente. Er is ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en zelf initiatieven te ontplooien; we ondersteunen en faciliteren elkaar waar dat kan. Een nieuwe aanpak, waarin de samenleving aan het roer staat. En ook een zoektocht die vraagt om lef, creativiteit en het bewandelen van nieuwe wegen.

'Oldebroek voor mekaar' betekent voor ons een andere rol. Wij zijn voortdurend in gesprek met de samenleving, ontwikkelen nieuwe manieren van werken die aansluiten bij de vraag van dat moment. Daarom werken we aan verantwoordelijkheden laag in de organisatie, aan teams die zelf de inhoud van hun werk sturen, aan professionals met een modern klantbewustzijn. Dat doen wij vanuit onze kernwaarden: Dienstverlenend, Eigenaarschap, Verbindend, Flexibel en Vakbekwaam.

Het team Ruimte
Het team Ruimte werkt vanuit een gedeelde ambitie met de samenleving. Beleid komt tot stand op initiatief van en door interactie met inwoners; wij laten ons zien in de samenleving. Wij werken van buiten naar binnen; ook binnen de organisatie zoeken we naar integrale en efficiënte afstemming. Belangrijke ontwikkelingen binnen het team zijn het ruimtelijk domein, voorbereiding op de Omgevingswet, Klimaatneutraal Oldebroek, uitvoering Woonvisie en projectorganisatie.

De functie
De planeconoom:
 • is samen met directe collega’s de spil in het gemeentelijk grondbedrijf;
 • houdt zich bezig met herstructureringslocaties, gebiedsontwikkelingen, maar ook met relatief kleine inbreidingsprojecten;
 • initieert, begeleidt en toetst de ruimtelijke plannen in financieel-economische zin en van de initiatieffase tot en met de oplevering en de overdracht aan de algemene dienst;
 • verzorgt zelfstandig financiële haalbaarheidsberekeningen, risicoanalyses en exploitatieberekeningen van ruimtelijke plannen;
 • adviseert (in financiële zin) bij ontwikkelings- en herstructureringsplannen en gebiedsontwikkelingsvraagstukken;
 • is betrokken bij overleggen met projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, bewoners en ondernemers en stelt samen met de projectleiders en juristen overeenkomsten op.

Wat neem je mee?
 • Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding, met aanvullende modules op het terrein van planeconomie.
 • Je hebt meerdere jaren aantoonbare werkervaring als planeconoom bij een gemeente, evenals actuele kennis van de ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Je hebt kennis en kunde ten aanzien van alle aspecten op het gebied van de planeconomie: grondexploitaties, vastgoedexploitaties en hun verbanden hebben voor jou geen geheimen.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met grondoverdrachten en zakelijke rechten is een vereiste.

Competenties
 • Je kunt beleidsmatig en strategisch handelen en beschikt over een analytisch denkvermogen.
 • Je hebt oog voor tegenstrijdige belangen, je staat sterk in onderhandelingen en je kunt waar nodig compromissen sluiten.
 • Je bent bestuurlijk sensitief.
 • Je kunt meetbare hoofddoelen opstellen, de resultaten definiëren op lange termijn en deze vertalen in haalbare stappenplannen. Daarnaast kun je ingrijpen wanneer beoogde resultaten niet gehaald dreigen te worden.
 • Je kunt risico’s en verwachtingen managen en een goede afweging maken tussen tijd, geld, kwaliteit en beoogde opbrengt.
 • Je schrijfstijl is kort, bondig en helder.
 • Resultaatgericht, initiatiefrijk, samenwerkingsgericht en klantvriendelijk zijn op jou van toepassing.

Wat wij bieden
Wij bieden je een aanstelling van 27 uur per week voor één jaar, die bij goed functioneren na een jaar wordt omgezet in een vaste aanstelling. De functie is ingeschaald in schaal 10, maximaal € 4.121,- op basis van een 36-urige werkweek, exclusief 16,3% individueel keuzebudget op jaarbasis.

Meer informatie
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Jan Kaat, teamleider Ruimte, telefoon (0525) 638 200 of 06 83707392. Kijk op onze website voor meer informatie over onze organisatie.

Reageren?
Je motivatiebrief en cv stuur je naar vacatures@oldebroek.nl ter attentie van burgemeester en wethouders van gemeente Oldebroek. Reageren kan tot en met maandag 16 oktober a.s. De selectiegesprekken zijn op maandagmiddag 23 oktober 2017.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 
Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht