Raadsgriffier

Raadsgriffier
De gemeenteraad van Woerden zoekt voor 36 uur per week een: Raadsgriffier Hoofdstad van het Groene Hart Woerden is een middelgrote gemeente in de regio Utrecht met ruim 50.000 inwoners. Een boerenmarktstad, bekend om zijn kaashandel. De gemeente bestaat uit de kernen Woerden, Harmelen, Zegveld en Kamerik. Daarnaast is Woerden vooral vanuit economisch perspectief verbonden aan Utrecht en ander…
De gemeenteraad van Woerden zoekt voor 36 uur per week een:

Raadsgriffier

Hoofdstad van het Groene Hart
Woerden is een middelgrote gemeente in de regio Utrecht met ruim 50.000 inwoners. Een boerenmarktstad, bekend om zijn kaashandel. De gemeente bestaat uit de kernen Woerden, Harmelen, Zegveld en Kamerik. Daarnaast is Woerden vooral vanuit economisch perspectief verbonden aan Utrecht en anderzijds verbonden met Gouda en Alphen aan den Rijn door het Groene Hart.

Gemeenteraad
De gemeenteraad bestaat uit 31 leden, verdeeld over acht fracties. Op dit moment is er geen coalitie en oppositie; het Bestuursakkoord van februari 2017 bepaalt de verhouding tussen raad en college. Het vergaderstelsel kenmerkt zich door een commissiestelsel met vier raadscommissies: Informatiebijeenkomst, Middelen, Welzijn en Ruimte. De werkwijze van de raad is begin dit jaar op enkele onderdelen aangepast en op dit moment voert de raad overleg over het herijken van het vergaderstelsel.

Griffie(r)
De raadsgriffier is de belangrijkste adviseur van de gemeenteraad en geeft leiding aan de medewerkers van de griffie. De griffie bestaat uit een Adjunct griffier/Raadsadviseur (1 fte), Algemeen secretaris (1 fte) en een Onderzoeker/Ambtelijk secretaris van de Rekenkamercommissie (0,56 fte). De griffie is een hecht en op elkaar ingespeeld ambitieus en relatief jong team.

De functie
Als griffier werkt u dagelijks in het krachtenveld van de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. Hierdoor houdt u zich in de praktijk bezig met de volgende taken:

Organisatorische taken
 • Eerste aanspreekpunt voor de gemeenteraad, de raadsfacties en raadsleden, de raadsvoorzitter, het presidium, de raadscommissies en werkgroepen.
 • Initieert, volgt en evalueert (bestuurlijke) ontwikkelingen en vertaalt deze naar initiatieven en voorstellen voor de gemeenteraad.
 • Bereidt de raadsvergaderingen en vergaderingen van de commissie Ruimte voor.
 • Verleent bijstand en adviseert de gemeenteraad over het toepassen van de raadsinstrumenten.

Procedurele taken
 • Draagt zorg voor de kwaliteit, ontwikkeling en implementatie van raads- en werkprocessen het gebied van bestuur en organisatie.
 • Adviseert en ondersteunt bij de totstandkoming van de beleids- en beheercyclus (termijnagenda).
 • Realiseert en bewaakt de secretariële, administratieve, logistieke en facilitaire ondersteuning van het politieke democratische besluitvormingsproces.
 • Voert regie bij interactieve processen met inwoners, bedrijven en/of instellingen.

Management taken
 • Draagt zorg voor de inzet van mensen en middelen op de griffie.
 • Maakt resultaatgerichte afspraken en voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers van de griffie.
 • Bevordert kennis, deskundigheid en innovatie van de griffie.
 • Draagt zorg voor het informatiebeheer en de ontsluiting van bestuurlijke stukken.

Communicatieve taken
 • Vertegenwoordigt de gemeenteraad in interne en externe overlegsituaties.
 • Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk.
 • Bewaakt en stuurt interne en externe raadscommunicatie.
 • Beheert contracten met partijen en belanghebbenden.

Uw kwaliteiten
U heeft een academisch werk- en denkniveau en grondige kennis van relevante wet- en regelgeving. Het hebben van een proactieve houding en het nemen van initiatieven zit in uw genen. Daarnaast beschikt u over ruime ervaring met strategische advisering en procesmanagement in een politiek-bestuurlijke omgeving. U bent vernieuwend in het denken en handelen. Bij voorkeur heeft u enkele jaren ervaring als (plaatsvervangend) griffier. Tevens bent u gewend om in een voornamelijk digitale kantooromgeving te werken.

Competenties
U beschikt over de volgende competenties: accuraat, communicatievaardig, stressbesteding, toegankelijk, onafhankelijk, vasthoudend, besluitvaardig en verbindend. Tevens heeft u een sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne en een gezonde dosis gevoel voor humor.

Wat bieden wij?
Afhankelijk van uw opleiding, kennis en ervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.380,- en maximaal € 5.837,- (functieschaal 13) bruto per maand bij een werkweek van 36 uur (peildatum januari 2017).
Bovenop het maandelijkse salaris beschikt u over een Individueel Keuze Budget van 16,3%. U beheert dit budget zelf en u kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen, er vakantie uren van te kopen, met fiscaal voordeel een fiets aan te schaffen of in te zetten voor fiscaal voordeel op bedrijfsfitness.

Informatie
Voor meer informatie over de gemeenteraad en de gemeente Woerden verwijzen wij u naar: https://gemeenteraad.woerden.nl en www.woerden.nl. Wilt u meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Henny Ekelschot, raadslid en voorzitter van het Presidium via 06-52638625.

Sollicitatie
Is uw interesse gewekt? U kunt solliciteren tot en met 29 oktober 2017 via het online sollicitatieformulier. De gespreksrondes vinden plaats op 8, 13 en 21 november in de avonduren.

Bijzonderheden
Er kan gevraagd worden om twee referenties op te geven. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
 
Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht