Technisch Manager

Technisch Manager
Inleiding Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 22 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bestaa…
Inleiding
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 22 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bestaat uit een algemeen bestuur, een college van dijkgraaf en hoogheemraden en circa 450 medewerkers.

HDSR is gestart met het inrichten en uitvoeren van IPM-gestuurde, grote projecten bij het waterschap. Een van die projecten heeft betrekking op onze regionale waterkeringen. Hiervoor zijn wij op zoek voor HDSR naar een Technisch manager voor 36 uur p.w.|

Het project
Het project richt zich op de opgave om, in de jaren tot en met 2021, 97 km regionale waterkering in het beheergebied van HDSR te versterken en voor 60 km regionale waterkering groot onderhoud uit te voeren. Daarnaast moet nog 14 km regionale waterkering getoetst worden aan de nieuwe normering. De regionale waterkeringen hebben een waterkerende functie voor de boezemwateren en zorgen ervoor dat de achterliggende polders droge voeten houden. Het zijn veelal veenkades, deels met wegen erop. Een groot deel ligt in landelijk gebied, een beperkter deel in een stedelijke omgeving. Momenteel is al 53 kilometer van deze opgave in uitvoering. De komende twee jaar moeten alle overige trajecten in uitvoering worden gebracht om in 2021 gereed te zijn. Om de gevraagde intensivering mogelijk te maken worden 4 regionale projectteams opgestart die in samenwerking met het strategisch team deze opgave realiseren.

De technisch manager gaat deelnemen aan twee projectteams : Team Noord 2 en team Zuid. Deze teams werken aan deeltrajecten binnen de gemeentes Woerden, Bodegraven-Reeuwijk en Lopik. Enkele nog door het projectteam te toetsen trajecten kunnen afhankelijk van de uitkomst van de toetsing ook nog aan de opgave worden toegevoegd.

Functieomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke producten en activiteiten die nodig zijn voor het bereiken van het projectresultaat. Bijvoorbeeld het opstellen van functionele specificaties of het uitvoeren van product- en procestoetsen. Je gaat op zoek naar kansrijke innovaties en oplossingsrichtingen voor het project. Je weet waar de technische (uitvoerings)risico’s kunnen optreden en anticipeert daarop. Je geeft leiding aan het technische team en bewaakt de onderlinge raakvlakken. Je werkt binnen kaders die gesteld worden door de technisch manager in het strategisch team. Samen met de andere IPM-teamleden stem je de activiteiten en deelproducten goed op elkaar af om het gewenste projectresultaat behalen. Jullie houden elkaar scherp, spreken elkaar aan en zijn kritisch op de eigen rol en op die van de projectteamleden. Zo helpen jullie elkaar en leren jullie van elkaar. Je deelt kennis met je collega technisch managers en legt verantwoording af aan de projectmanager van het team.

Functie-eisen
 • HBO werk- en denkniveau, je beschikt bij voorkeur over een afgeronde relevante op het gebied van civiele techniek.
 • Je benut kansen en innovaties, weet te leren van ontwikkelingen, durft deze toe te passen in je project en stimuleert je team daartoe.
 • Je hebt ervaring met projectleiding en technisch management in projecten.
 • Je kunt een technisch team aansturen en dat team motiveren, je werkt goed samen met anderen en stimuleert je team daartoe.
 • Je bent resultaatgericht, kunt plannen en organiseren en bent geïnteresseerd in de ontwikkelingen die voor het project van belang zijn.
 • Je hebt analytisch vermogen, komt tot bruikbare alternatieven en bent besluitvaardig.
 • Je kent de eigen organisatie en de omgeving van het project en herkent de verschillende belangen die spelen. Je communiceert helder.
Arbeidsvoorwaarden
 • Een afwisselende baan binnen een lerende organisatie.
 • Je wordt aangesteld in algemene dienst en geplaatst op de bovengenoemde functie.
 • De waterschapsector kent een eigen CAO, de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel. Deze rol is ingedeeld op niveau van schaal 10 van de salarisschalen voor waterschapspersoneel. Het basis salaris is minimaal € 2.890 en maximaal € 4.014 bruto per maand (36-urige werkweek). Inschaling vindt plaats op basis van kennis en werkervaring.
 • Daarnaast heb je een individueel keuzebudget ter hoogte van tenminste 20% van je salaris, dat je naar eigen inzicht kan inzetten, bijvoorbeeld voor het kopen van extra vakantiedagen.
 • Ook biedt HDSR kansen om je binnen het waterschap te blijven ontwikkelen. Hiervoor is een persoonlijk opleidingsbudget gereserveerd, dat je in overleg met je leidinggevende kan inzetten. 
 • HDSR kent flexibele werktijden en biedt de mogelijkheid tijd en plaats onafhankelijk te werken.

Sollicitatieprocedure
De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 33-37.
De gesprekken bij de opdrachtgever zullen in week 38 en 39 plaatsvinden.

Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Brigitte de Gier, 06-57734024

Solliciteer
Bezoek www.jsconsultancy.nl voor meer informatie over de vacature Technisch Manager of solliciteer online op de vacature Technisch Manager.
 
Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht