Beleidsadviseur Arbo

Beleidsadviseur Arbo
Beleidsadviseur Arbo Belastingdienst Functieomschrijving Onderken jij het belang van de gezondheid en duurzaamheid van medewerkers voor een vitale organisatie? Kun jij goed luisteren, samenwerken en verbinden? Ben jij nieuwsgierig naar veranderingen op het gebied van arbo en wil je jezelf ook vakinhoudelijk blijven ontwikkelen? Ben jij de nieuwe beleidsadviseur arbo van het team arbeid, gezon…
Beleidsadviseur Arbo
Belastingdienst

Functieomschrijving

Onderken jij het belang van de gezondheid en duurzaamheid van medewerkers voor een vitale organisatie? Kun jij goed luisteren, samenwerken en verbinden? Ben jij nieuwsgierig naar veranderingen op het gebied van arbo en wil je jezelf ook vakinhoudelijk blijven ontwikkelen? Ben jij de nieuwe beleidsadviseur arbo van het team arbeid, gezondheid en welzijn (AGW) van de Belastingdienst?

Het werkveld arbo en sociale zekerheid is volop in beweging en team AGW speelt daar proactief op in. Het team vertaalt relevante maatschappelijke, wetenschappelijke, Rijksbrede en technologische ontwikkelingen naar beleid, standaarden en instrumenten. Dit omdat de Belastingdienst nastreeft om toonaangevend te zijn op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheid en welzijn.

In jouw rol van beleidsadviseur arbo schakel je flexibel tussen dat (strategisch) beleid en de uitvoering en zorg je ervoor dat het beleid daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. Dat het arbobeleid dat onze organisatie en het Rijk voorstaat, wordt gerealiseerd. Je evalueert en toets als kerndeskundige de uitvoering van de risico-inventarisatie. Je adviseert de professionals in de lijn, zoals de re- integratiemanagers en preventiemedewerkers. Je bent hun aanspreekpunt en biedt in de meeste gevallen een adequate oplossing of verwijst anders door.

Als beleidsadviseur arbo heb je veel oog voor de trends en ontwikkelingen binnen jouw vakgebied, die, zoals omgaan met het nieuwe werken, psychosociale arbeidsbelasting binnen een organisatie, enzovoort. Je onderzoekt die trends en ontwikkelingen, adviseert hierover en je maakt er zo nodig beleid voor.

Je bent de spin in het web. Je beschikt over een groot en relevant in- en extern netwerk dat je zorgvuldig onderhoudt en beheert. Je werkt veel en nauw samen met in- en externe collega’s en je weet betrokken partijen te verbinden in en met het door jou voorgestane beleid.


Functie-eisen
 • Je hebt een wo-masterdiploma arbeid en organisatiekunde of een andere voor de functie relevante richting.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als beleidsadviseur op het gebied van arbo en arbo-omstandigheden.
 • Het is een pre als je gecertificeerd a&o-deskundige bent. Zo niet, dan ben je in ieder geval bereid dat certificaat te halen.

Jouw competenties?
 • samenwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • initiatief
 • oordeelsvorming

Wat is nog meer belangrijk?
Je bent een toegankelijk en sociaal persoon met een luisterend oor. Je hebt oog en oor voor je omgeving, maar wilt ook resultaten boeken. Je kunt anderen dan ook meenemen in – en zo nodig overtuigen van – jouw gedachtegang. Je bent doortastend en beschikt over doorzettingsvermogen en je wilt jezelf altijd blijven ontwikkelen, vakinhoudelijk én persoonlijk. Kortom: je bent een prettig collega.

Arbeidsvoorwaarden
 • Salarisniveau schaal 12
 • Maandsalaris Min €3.511 – Max. €5.219 (bruto)
 • Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden
In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

Naast salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. 
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. En we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen aanstelling.

Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende dit opleidingstraject is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Nadat je dit hebt afgerond en bij goed functioneren, word je aangesteld in vaste dienst. Mocht je het opleidingstraject niet succesvol afronden dan wordt je aanstelling bij de Belastingdienst beëindigd.


Bijzonderheden
We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand, waarna jouw sollicitatie conform geldende afspraken in beschouwing wordt genomen. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die beschikking mee.

De selectiegesprekken vinden plaats op 12 september.

Het assessment vindt plaats op 19 september.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die korter dan twee jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject niet als eerste in beschouwing genomen.

Een (online) voorselectietest of een assessment maakt deel uit van het sollicitatieproces (uitgezonderd interne horizontale kandidaten). Het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken, kan deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.


Meer over jouw toekomstige afdeling
Het Centrum voor facilitaire dienstverlening (B/CFD) is sinds 1997 een zelfstandig dienstonderdeel van de Belastingdienst en telt circa 1.400 medewerkers. We faciliteren zo’n 100 gebouwen in Nederland en daarin verzorgen we services voor de medewerkers van de Belastingdienst (ruim 30.000 werkplekken) en andere overheidsorganisaties. Op facilitair gebied zijn we één van de grootste aanbieders binnen de overheid en één van de vier rijksconcerndienstverleners. Binnen datzelfde Rijk is B/CFD één van de twintig inkoopuitvoeringscentra. Daarnaast werken we aan het verbeteren van de document- en informatiehuishouding binnen de Belastingdienst en bieden we tweedelijns P&O-diensten. Verspreid over het hele land zorgen we er dagelijks voor dat de mensen in de panden die wij servicen zich ongestoord kunnen richten op hun primaire taak. Hierin zijn wij proactief en vormt hospitality een belangrijk uitgangspunt.
B/CFD bestaat uit vijf units, te weten ‘Huisvesting, Facilitaire ontwikkeling & Arbo’, ‘Informatiehuishouding’, ‘Operationele facilitaire dienstverlening’, het ‘Inkoopuitvoeringscentrum Belastingdienst’ en ‘Bedrijfsvoering’. De unit Bedrijfsvoering ondersteunt het management van B/CFD en de andere vier units. Iedere unit wordt aangestuurd door een directeur uit het managementteam. Accountmanagement en Communicatie vallen onder de directeur van B/CFD.


Huisvesting, Facilitaire ontwikkeling en Arbo (HFA)

De unit Huisvesting, Facilitaire ontwikkeling en Arbo (HFA) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid rond huisvesting en facilitaire dienstverlening ofwel het creëren, werkend maken en werkend houden van de fysieke werkomgeving van onze klanten, alsook het vervoer hieromheen. Onder de fysieke werkomgeving vallen alle plaatsen waar onze klanten hun werk kunnen doen. Andere aan huisvesting gerelateerde activiteiten binnen HFA verenigd, zijn de implementatie van de masterplannen huisvesting, het gedelegeerd opdrachtgeverschap (GO) en programmamanagement in het kader van de masterplannen en de relatie met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Naast huisvesting en facilitaire productontwikkeling valt het portefeuillehouderschap Belastingdienst met betrekking tot arbo onder verantwoordelijkheid van unit HFA. De portefeuille Arbo omvat Arbeid, gezondheid & welzijn (AGW) en Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW).

Het team AGW gaat zo mogelijk medio 2017 over naar het SSC O&P, de zogenaamde HR-kolom. Deze functie en functionaris gaat daarin mee.


Operationele facilitaire dienstverlening (OFD)
Binnen de unit Operationele facilitaire dienstverlening (OFD) zijn de activiteiten ondergebracht die hoofdzakelijke gericht zijn op de panden die we servicen en op de contacten met de klanten die er gehuisvest zijn. Een belangrijke schakel hierin wordt gevormd door de serviceteams die op iedere locatie aanwezig zijn, maar ook door het Facilitair contactcentrum (FCC), de frontoffice voor alle klantvragen. Daarnaast ondersteunen we onze klanten op het gebied van bedrijfshulpverlening en arbo & milieu (BAM) en het organiseren van evenementen. Voor onze grootste klant - de Belastingdienst - verzorgen we het wagenparkbeheer en de personeelsadministratie.

Informatiehuishouding (IHH)
De unit Informatiehuishouding (IHH) levert producten, diensten en advies op het gebied van postverwerking, digitalisering en archivering (fysiek en digitaal). De dienstverlening wordt gefaciliteerd vanuit de rijksbrede Producten- en dienstencatalogus (RPDC). De servicegerichte informatieprofessionals van IHH dragen bij aan het doel de informatiehuishouding van de Belastingdienst duurzaam toegankelijk te maken en te houden. Vanuit de specifieke rol als archiefbeheerder voor de gehele Belastingdienst heeft IHH de toezichthoudende taak op de kwaliteit van het (digitaal) archiefbeheer van de Belastingdienst. De unit bestaat uit de afdelingen Documentaire informatievoorziening (DIV) op locatie, het team Advies & regie en de Centrale invoer (CI) in Heerlen. CI beschikt over een grote landelijke scanstraat die zowel voor de Belastingdienst als de Rijksoverheid actief is.

Inkoopuitvoeringscentrum (IUC) Belastingdienst

Het Inkoopuitvoeringscentrum (IUC) Belastingdienst is één van de 20 inkoopuitvoeringscentra binnen het Rijk en verzorgt de inkoop en het contractmanagement voor B/CFD. Als IUC Belastingdienst verzorgen we de rijksbrede inkoop voor zeven categorieën, te weten: post- en pakketdiensten, vakliteratuur & abonnementen, representatie, hotel- & vergaderaccommodatie, leren & ontwikkelen, ict-enterprise businessapplicaties en ict-totaaloplossingen.

Bedrijfsvoering
In samenwerking met Accountmanagement en Communicatie ondersteunt Bedrijfsvoering het management van B/CFD bij het sturen van ons dienstonderdeel, het realiseren van de strategische doelen en het inspelen op ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. In deze unit zijn vertegenwoordigd onze collega’s van Finance & businesscontrol, Factuurverwerking, Processen, informatie & techniek (PIT), de ondersteuning bedrijfsvoering van de Auditdienst Rijk (ADR), Beleidsadvies, Lean en HRM.

Belastingdienst
Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen.

Contactpersonen
Voor meer informatie over deze vacature:
Karin Netters, teammanager
06 46 81 27 02


Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:
Carla Nienhuis, adviseur W&S
06 46 81 27 02


Solliciteren?
Extern solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via de link verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Een ieder, ongeacht het geslacht, wordt uitgenodigd te solliciteren, tenzij anders vermeld. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Vacature, parttime, fulltime, Utrecht, beleidsadviseur, consultant, arbo
Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht