Inspecteur medebewindstaken gemeenten, domein informatiebeheer bij Sector Kabinet

Inspecteur medebewindstaken gemeenten, domein informatiebeheer bij Sector Kabinet
Inspecteur medebewindstaken gemeenten, domein informatiebeheer  bij Sector Kabinet (schaal 11) Vacaturenummer: KAB-4211   De organisatie: Een provincie waar het fijn is om te zijn. Waar je met plezier woont, werkt en recreëert. Waar je snel en veilig van A naar B kunt komen. Waar altijd iets gebeurt. Dat is Noord-Holland. Dáár zetten zo’n 1.000 betrokken medewerkers zich dagelij…
Inspecteur medebewindstaken gemeenten, domein informatiebeheer 
bij Sector Kabinet (schaal 11)
Vacaturenummer: KAB-4211
 
De organisatie:
Een provincie waar het fijn is om te zijn. Waar je met plezier woont, werkt en recreëert. Waar je snel en veilig van A naar B kunt komen. Waar altijd iets gebeurt. Dat is Noord-Holland. Dáár zetten zo’n 1.000 betrokken medewerkers zich dagelijks voor in.
 
Aantal uur:
36 uur per week
 
Functie-inhoud:
Heb je affiniteit met het houden van interbestuurlijk toezicht (IBT) op de medebewindstaken van gemeenten,  waterschappen en gemeenschappelijke regelingen en ervaring met het behandelen van inhoudelijk complexe dossiers op het gebied van Archief en Informatiebeheer?
Dan ben jij wellicht de nieuwe collega die we zoeken.
 
Vanuit hartje Haarlem breng je kennis en ervaring in ten behoeve van de bijstelling en ontwikkeling van het IBT- beleid op het gebied van de Archiefwet en informatiebeheer.
Als inspecteur informatiebeheer onderhoud je met diverse gemeenten, waterschappen en besturen van gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland contacten over de uitvoering van hun archieftaken en informatiebeheer. Met name de overgang van papieren archieven naar digitale informatiehuishouding en het invoeren van een kwaliteitssysteem op dit terrein nemen daarbij een belangrijke plaats in. Je houdt risicogericht toezicht op de uitvoering van de archieftaken en het informatiebeheer. Je stimuleert de genoemde overheden hierbij in het bereiken van een goed archief- en informatiebeheer. Daarnaast voer je generieke toezichtstaken uit binnen het team op het terrein van omgeving en veiligheid, alsmede huisvesting van statushouders. Daarnaast word je belast met het incidentgerichte toezicht op het terrein van monumenten en archeologie en ander incidentgericht toezicht.
 
Je ondersteunt ook jouw collega’s, waar nodig, met name op het terrein van bestuurlijk/juridische vraagstukken. Niet alleen binnen de eenheid IBT, maar ook binnen de eenheid Kabinet. Dit maakt het werk veelzijdig en interessant. Ook verricht je overkoepelende werkzaamheden.
 
Sector Kabinet valt rechtstreeks onder de algemeen directeur. Het Kabinet levert een concrete bijdrage aan de kwaliteit en integriteit van het lokaal openbaar bestuur. Dat doet de sector door toezicht te houden, te screenen en de commissaris van de Koning én Gedeputeerde Staten optimaal te ondersteunen en te adviseren bij de uitvoering van hun taken en bevoegdheden. De Sector Kabinet wordt aangestuurd door de Kabinetschef en de sectormanager / plaatsvervangend Kabinetschef. De lijnen zijn kort en de werksfeer is informeel. 
 
De medewerkers van Kabinet werken op basis van vertrouwen en afgesproken resultaten. Zij zijn betrouwbaar, gezaghebbend, geven het goede voorbeeld met betrekking tot integriteitsvraagstukken en schromen niet om over hun werkzaamheden intern en extern verantwoording af te leggen.
Het Kabinet kent drie eenheden: Kabinetszaken, Interbestuurlijk Toezicht (IBT) en Screening en Bewakingsaanpak (Eenheid SBA).
De medewerkers van de eenheid IBT voeren de provinciale interbestuurlijke toezichtstaken uit.
Onlangs hebben gedeputeerde staten het nieuwe IBT beleid 2018-2021 vastgesteld. Dit beleid is in te zien op onze website.
 
Functie-eisen:
Je bent zorgvuldig en betrouwbaar in je werk en je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie.
Je bent in staat om je te richten op meerdere projecten tegelijk en je kunt hierin goed prioriteren. Je combineert een resultaatgerichte houding met een heldere communicatie naar alle belanghebbenden. Je bent een teamspeler en je ambieert het continu verbeteren van je werk en van jezelf. Je kunt goed omgaan met weerstand maar omarmt feedback. Je bent in staat snel onderwerpen eigen te maken en je kunt je hierover zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken. Je hebt gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen, hebt oog voor representatie en kunt strategisch en tactvol opereren.
 
  • Tenminste HBO/WO werk- en denkniveau, met diploma archivistiek;
  • Ruime ervaring op het gebied van archieftoezicht en informatiebeheer strekt tot aanbeveling;
  • Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
  • Ervaring met het aanleggen en onderhouden van netwerken;
  • Vaardig in het inschatten van bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheden en posities van belanghebbende partijen;
  • Aantoonbare ervaring op het gebied van bestuurlijke advisering;
  • Analytisch vermogen, een no-nonsense mentaliteit, strategisch kunnen denken, oplossingsgerichte instelling en een samenwerkingsgerichte houding naar de collega's;
  • Zorgvuldig, representatief en diplomatiek;
  • Je kwalificeert jezelf vooral op de competenties: effectieve communicatie en impact, verantwoordelijkheid, resultaatgerichtheid, probleemanalyse, oordeelsvorming, omgevingsbewustzijn, klantgerichtheid en overtuigingskracht.
 
Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 3.287,60 en maximaal € 4.696,60 bruto per maand, schaal 11 op basis van 36 uur per week.
 
Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget van circa 20% van je bruto jaarsalaris. Je beschikt zelf over dit budget en kunt keuzes maken op het gebied van bijvoorbeeld verlofuren of geld. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Verder krijg je alle ruimte om je talent verder te ontwikkelen.
 
Bijzonderheden:
Medewerkers in een aangewezen functiegroep en boventallige medewerkers hebben een voorrangspositie bij interne vacatures.
Medewerkers met een aanstelling voor bepaalde tijd en arbeidskrachten die via een uitzendorganisatie aan de Provincie Noord-Holland beschikbaar zijn gesteld kunnen hun interesse kenbaar maken vóór het verstrijken van de sluitingsdatum.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
Achtergrond:
Daarom werken bij de provincie Noord-Holland
Noord-Holland is vitaal. Het is een motor achter het groeiend nationale economisch herstel. Noord-Holland geeft ruimte aan groei. Vernieuwing, duurzaamheid en ondernemerschap, daar zetten wij ons voor in. We werken aan werk, bereikbaarheid, innovatie, duurzame energie, de vitaliteit van ons platteland en onze natuurgebieden. We investeren in onze Greenports, de Noord-Hollandse havens, het Noordzeekanaalgebied en mainport Schiphol. We werken hierbij nauw samen met andere overheden, ondernemers, belangenorganisaties en vrijwilligers.
 
Geen enkele Nederlandse provincie is in de loop der tijd zo veranderd. Door natuur en mensenhanden. Het maakt Noord-Hollanders veerkrachtig. Ze hebben een visie en ambities, en geven er enthousiast uitvoering aan. Net als onze medewerkers.
 
Informatie: 
Over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Hennie Verschuren, sectormanager Kabinet/plv. Kabinetschef, telefoonnummer 023 - 514 4145. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Info Personeel, telefoonnummer 023-5145606 (telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur).
 
Reageren:
Je sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae kunt u sturen naar afhandelingws@noord-holland.nl onder vermelding van de vacature en het vacaturenummer.

Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht