Programmamanager Omgevingswet

Programmamanager Omgevingswet
Ben jij degene die de gemeente Valkenswaard klaar gaat stomen voor het invoeren van de Omgevingswet? Werken bij de gemeente Valkenswaard betekent werken bij een ambitieuze organisatie in ontwikkeling met een duidelijke toekomstvisie voor 2030. Met behulp van de Toekomstvisie 2030 met de 3 pijlers; Sociale Cohesie, Innovatie en Leisure en het organisatieontwikkelingsprogramma “Sterk in je Werk”…
Ben jij degene die de gemeente Valkenswaard klaar gaat stomen voor het invoeren van de Omgevingswet?

Werken bij de gemeente Valkenswaard betekent werken bij een ambitieuze organisatie in ontwikkeling met een duidelijke toekomstvisie voor 2030. Met behulp van de Toekomstvisie 2030 met de 3 pijlers; Sociale Cohesie, Innovatie en Leisure en het organisatieontwikkelingsprogramma “Sterk in je Werk” heeft de gemeente goed in beeld gebracht waar ze als organisatie naartoe wil en hoe ze daar gaat komen!

De omgevingswet gaat er komen. Het Implementatieplan Omgevingswet ligt klaar en we zoeken
een programmamanager die de invoering van de Omgevingswet in Valkenswaard gaat realiseren. De nieuwe wet vraagt om een flexibele én toekomstbestendige organisatie die minder stuurt en meer faciliteert. Een organisatie die soepel en gericht mee kan bewegen met de ontwikkelingen in de samenleving. Zie jij hier een uitdaging in en wordt jij de:

Programmamanager Omgevingswet
VW-02

Wat ga je doen?
Algemeen
 • Het opstellen van een plan van aanpak voor de invoering van de Omgevingswet (tactisch en operationeel)
 • Uitvoering van het plan van aanpak
 • Je formeert een interdisciplinair programmateam
 • Je realiseert binnen het programma de opstart van (deel)projecten
 • Je zorgt voor het planmatig werken binnen het programma en de op te starten projecten
 • Je zorgt voor de hier bij horende periodieke rapportage over de GOKIT aspecten (geld, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd).
 • Je managet de ontwikkeling van een Omgevingsvisie
 • Je ontwikkelt en implementeert een breed gedragen werkwijze omtrent de Omgevingswet
 • Je bent niet alleen programmamanager, maar voert zelf ook projecten uit als projectleider

Organisatieverandering
Je hebt de regie over het proces dat samen met de ambtelijke organisatie, het college en de gemeenteraad wordt doorlopen om de organisatie aan te passen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Je krijgt de ruimte om zelf het vastgestelde strategische implementatieplan op tactisch en operationeel niveau uit te werken. Hiervoor werk je nauw samen met managers van andere teams en de afdeling bedrijfsvoering. Omdat we beseffen dat het gaat om een organisatie verandertraject, waarbij kennis van hoe een organisatie door verandering heen te leiden wezenlijk is, is het zeer wenselijk dat je qua kennis, deskundigheid en ervaring aan te merken bent als ervaringsdeskundige op het gebied van verandermanagement in de gemeentelijke context. Het is een pré als je bij andere gemeenten al ervaring hebt opgedaan met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet.

Ontwikkeling Omgevingsvisie
Een belangrijke eerste opgave ligt op het vlak van de ontwikkeling van een omgevingsvisie en omgevingsplannen. Als integraal verantwoordelijk programmamanager stuur jij het proces van ontwikkeling van de Omgevingsvisie aan. De projectleiding voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie is belegd bij de coördinator van het cluster Ruimtelijke Ordening. Daarmee is je rol niet alleen gericht op procesbegeleiding, maar ook inhoudelijk van aard. Een inhoudelijke visie op ruimtelijke ontwikkeling en ervaring met het tot
stand komen van een Omgevingsvisie is dus van belang, maar jij bent niet noodzakelijk de expert die de organisatie inhoudelijk meeneemt in de kansen en bedreigingen van de Omgevingswet voor de gemeente. In de organisatie is de nodige visie en kennis beschikbaar omtrent het opstellen van de Omgevingsvisie en indien nodig huren we extra kennis in.

Besluitvorming
Je weet de vastgestelde ambitie omtrent de Omgevingswet succesvol om te zetten in uitvoering. Daarbij is (politiek-bestuurlijke) besluitvorming meermaals noodzakelijk. Politieke sensitiviteit is daarom een belangrijke eigenschap.

Positie in organisatie
Het team Programma’s en Projecten (Team P&P),van waaruit je gaat opereren, wacht op je komst. Dit team, bestaande uit 10 collega’s, is recent gevormd en heeft tot doel de programmamanagers en projectleiders te clusteren en het programmatisch en projectmatig in de organisatie verder te professionaliseren. Tevens ligt het zwaartepunt van de uitvoering van de Toekomstvisie 2030 van de gemeente Valkenswaard bij Team P&P. Je rapporteert aan de teammanager van het team P&P, je ambtelijk opdrachtgever. Je stuurt de projectleiders en medewerkers in je programmateam inhoudelijk aan.

Wat hebben we van je nodig?
Je bent een resultaatgerichte, strategische en programmamanager met politieke sensitiviteit. Iemand die toegankelijk en communicatief vaardig is en een echte verbinder. Je hebt:
 • WO werk- en denkniveau
 • Ervaring op het gebied van verandermanagement
 • Ervaring als programmamanager bij een overheidsorganisatie
 • Ervaring omtrent de Omgevingswet en ruimtelijke ontwikkeling
 • Aantoonbare ervaring is een vereiste, maar we nodigen high potentials die toe zijn aan een derde loopbaanstap zeker uit om ook te reageren
 • Onze kernwaarden zijn empathisch, gelijkwaardig, oplossingsgericht en daadkrachtig. Hiernaar handelen is voor jou vanzelfsprekend!

Wat bieden wij?
 • Een uitdagende en veelzijdige functie in de werkomgeving die volop in beweging is. Je krijgt ruimte om mee te bouwen aan onze organisatie en het realiseren van onze doelen.
 • Een salaris van minimaal € 4.022 en maximaal € 5.020 bruto per maand (schaalniveau 12 per 01-01-2018). Inpassing van de schaal is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het betreft een indicatieve schaal, deze functie dient nog via de HR21 systematiek te worden vastgesteld.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals betaald ouderschapsverlof, ver- en aankoop van verlofdagen, opleidingsfaciliteiten, een fietsplan en een eventuele werkgeversbijdrage in de ziektekostenpremie.
 • Een individueel keuzebudget wat je kunt besteden aan diverse doeleinden.
 • Wij kennen geen reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, wel is er een fiscale uitruilmogelijkheid vergoeding woon-werkverkeer. Je werkgebied is het werkgebied van de drie gemeenten.

Wil je meer informatie?

Heb je vragen over de inhoud van de vacature neem dan contact op met Hans Appelmans, Teammanager Projecten & Programma’s, hans.appelmans@valkenswaard.nl, 06-18302173. Heb je vragen over de procedure, neem dan contact op met Rosa Wessels, P&O adviseur, tel. (06) 29092376, e-mail: rosa.wessels@A2samenwerking.nl

Hebben wij je interesse gewekt?
Graag ontvangen we jouw cv en een motivatie onder vermelding van het vacaturenummer 02 uiterlijk op dinsdag 30 januari. Solliciteren kan via de volgende link https://vacatures.werkeninzuidoostbrabant.nl/vacature/3481/programmamanager-omgevingswet/ .

Het door de gemeenteraad vastgestelde strategische implementatieplan Omgevingswet vind je hier https://www.valkenswaard.nl/document.php?m=43&fileid=898741&f=68d446bcaeff46a72d896ffb5aa87d35&attachment=0&c=72490
Wij vinden de volgende zaken van belang in je motivatiebrief:
 • Jouw (bondige) visie op de kansen en bedreigingen van de Omgevingswet voor de gemeente Valkenswaard
 • De wijze van betrekken van de organisatie bij deze veranderopgave
 • Je ervaring met veranderopgaven en de Omgevingswet
Wanneer zijn de gesprekken?
De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 5 februari 2018. Bij de uitnodiging voor een sollicitatiegesprek wordt je per email geïnformeerd over het precieze tijdstip, de locatie en de namen van de sollicitatiecommissie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.
Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht