Coördinerend Functionaris Bevolkingszorg

Coördinerend Functionaris Bevolkingszorg
Coördinerend Functionaris Bevolkingszorg (m/v) 0,5 fte Verbindend, vernieuwend, bestuurlijk sensitief ‘De Coördinerend Functionaris Bevolkingszorg VRHM is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis’. We spreken over de (gemeentelijke) bevolkingszorgprocessen. De veiligheidsregio Deze bevolkingszorgprocessen vinden…
Coördinerend Functionaris Bevolkingszorg (m/v) 0,5 fte
Verbindend, vernieuwend, bestuurlijk sensitief

‘De Coördinerend Functionaris Bevolkingszorg VRHM is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis’. We spreken over de (gemeentelijke) bevolkingszorgprocessen.

De veiligheidsregio
Deze bevolkingszorgprocessen vinden steeds meer plaats op (sub)regionaal niveau.
In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken de negentien gemeenten met GHOR, brandweer, politie en andere partners samen op het gebied risico- en crisisbeheersing en rampenbestrijding. Naast de klassieke rampenbestrijding gaat het daarbij steeds meer om moderne crisisbeheersing. Continuïteit van de samenleving waarborgen staat centraal. Bij klassieke rampenbestrijding zijn van oudsher de politie, GHOR, brandweer en gemeenten betrokken. Bij moderne crisisbeheersing komen ook andere partners in beeld. Dat vergt een andere manier van samenwerken. De veiligheidsregio wordt steeds meer een netwerkorganisatie.
 
Werkgebied
Het werkgebied van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VHRM) strekt zich uit van de noordelijke rand van Zuid-Holland, de Bollenstreek tot en met de Krimpenerwaard en telt ruim
770.000 inwoners. De regio beslaat 786 km2 en kent een grote diversiteit in zowel mate van verstedelijking als in landschappelijke kenmerken.
Bevolkingszorg op orde
De VHRM heeft het gedachtengoed uit het landelijke rapport ‘Bevolkingszorg op orde
2.0 omarmd en is actief aan de slag dit verder vorm te geven. Deze visie bestaat uit vier elementen:
 1. De samenleving neemt haar verantwoordelijkheid ook tijdens een crisis. Er zijn immers grenzen aan de hulpverleningscapaciteit.
 2. De gemeenten hebben bij wet een zorgtaak voor alle inwoners. Omdat de meeste mensen zichzelf kinnen redden richt de zorg zich primair op de slachtoffers die de zorg het hardst nodig hebben (verminderd of niet zelfredzamen).
 3. Acceptatie van burgerhulp is cruciaal, zeker zolang de hulpdiensten nog niet volledig zijn opgeschaald.
 4. De voorbereidingen zijn gericht op “redelijkerwijs te verwachten” crises. Niet voorbereide zorg wordt verleend op basis van improvisatie.

Ontwikkelingen bevolkingszorg VRHM
De bevolkingszorg bij de VRHM heeft een ontwikkeling doorgemaakt van vrijwel volledig lokaal tot (sub)regionaal. Deze ontwikkeling lijkt nog niet tot stilstand gekomen, zonder dat is vastgelegd wat de ideale blauwdruk moet zijn. Het bestuur heeft een kwalitatief normenkader vastgesteld; periodiek wordt met de deelnemende gemeenten overlegd of de beoogde kwaliteit nog kan worden gerealiseerd. Er zijn de laatste jaren weinig grote incidenten in de VRHM; om goed voorbereid te zijn wordt veel tijd besteed aan opleiden en (realistisch) oefenen.  

Daarnaast dwingen nieuwe dreigingsrisico’s (o.a. terrorismegevolgbestrijding en cybercriminaliteit) om de bevolkingszorgprocessen continu te monitoren en eventueel aan te passen.

Het Dagelijks Bestuur van de VRHM kent een aantal bestuurlijk portefeuillehouders. Zo is er een bestuurlijk portefeuillehouder Bevolkingszorg, voor wie de coördinerend functionaris het directe aanpreekpunt is. Daarnaast heeft de coördinerend functionaris periodiek overleg met de voorzitter van de veiligheidsregio.

Taken Coördinerend Functionaris
De Coördinerend Functionaris is lid van de Veiligheidsdirectie van de VRHM en actief op de volgende taakvelden:
 • Adviseur van bestuur (Algemeen en Dagelijks Bestuur), individuele gemeenten, burgemeesters, gemeentesecretarissen en medewerkers openbare orde en veiligheid (mov’er);
 • Coördinator/regisseur bevolkingszorg op het gebied van de samenwerking, opleiding/trainen/oefenen, afstemmingsoverleggen (bijvoorbeeld gemeentesecretarissen, mov’ers);
 • In gang zetten nieuwe ontwikkelingen op het terrein van bevolkingszorg of de multisamenwerking
 • Boegbeeld voor bevolkingszorg VRHM in interne, externe, regionale en landelijke overleggen;
 • Het fungeren als eerste aanspreekpunt op het gebied van de Bevolkingszorg voor de bestuurlijk portefeuillehouder;
 • Het voeren van periodiek overleg met de voorzitter van de veiligheidsregio. Het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC, 3,2 fte) en de Regionale Evenementen Coördinator (0,5 fte) ondersteunen de Coördinerend Functionaris bij de uitvoering van zijn taken. Het profiel De Coördinerend Functionaris:
 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft ervaring en goed inzicht in het functioneren van gemeenten (en specifiek m.b.t. de rol van de gemeentesecretaris);
 • is bestuurlijk, organisatorisch en maatschappelijk sensitief;
 • heeft affiniteit met het veiligheidsdomein;
 • werkt op basis van een visie, heeft overtuigingskracht en is verbindend en vernieuwend;
 • is een sparringpartner in de samenwerking met bestuur en ketenpartners op het terrein van bevolkingszorg;

De arbeidsvoorwaarden
De Coördinerend Functionaris komt in dienst bij de VRHM. De arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op de gemeentelijke cao. Voor deze functie bieden wij een salaris tot maximaal € 7.215,00 bruto (schaal 15) per maand bij een voltijds dienstverband.  

Informatie
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de huidige Coördinerend Functionaris Ruud Bitter, telefoon: 06 - 22 51 00 33.  

De procedure
Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Wanneer u geïnteresseerd bent in deze functie, kunt u voor 3 januari 2018 uw motivatie en cv mailen naar personeel@brandweer.vrhm.nl, o.v.v. vacature Coördinerend Functionaris.

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mw. mr. C. Olivier, afdelingshoofd Personeel VRHM, telefoonnummer: 06 - 48 62 90 29
De selectiegesprekken vinden plaats in januari 2018.

De selectiecommissie bestaat uit twee burgemeesters (lid Dagelijks Bestuur), de directeur veiligheidsregio en een gemeentesecretaris. De medewerkers van Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing vormen een adviescommissie voor de selectiecommissie.
Uitgenodigde kandidaten voeren een gesprek met de adviescommissie en de selectiecommissie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.    

Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht