Lid rekenkamercommissie

Lid rekenkamercommissie
Het waterschap Een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en de helft van Nederland kan te maken krijgen met overstromingen; in Nederland leven we met water. Dijken, keringen en kades zorgen voor onze veiligheid. Sluizen, stuwen en gemalen regelen de waterstanden bij droogte of wateroverlast. Rioolwater wordt gezuiverd. Het water in beken, sloten en rivieren blijft van goede kwaliteit.…
Het waterschap
Een kwart van Nederland ligt onder de zeespiegel en de helft van Nederland kan te maken krijgen met overstromingen; in Nederland leven we met water. Dijken, keringen en kades zorgen voor onze veiligheid. Sluizen, stuwen en gemalen regelen de waterstanden bij droogte of wateroverlast.
Rioolwater wordt gezuiverd. Het water in beken, sloten en rivieren blijft van goede kwaliteit. Dát is het werk van het waterschap.
 
Klantgerichtheid, duidelijkheid en samenwerking zijn kernwaarden van waterschap Brabantse Delta.
 
Voor de rekenkamercommissie van waterschap Brabantse Delta, die bestaat uit 5 leden te weten een voorzitter, twee leden vanuit het Algemeen Bestuur en twee externe leden zijn wij op zoek naar extern lid rekenkamercommissie.

 
Lid rekenkamercommissie
 
 
functieomschrijving
De commissie doet onderzoeken naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het waterschapsbestuur gevoerde beleid en bestuur. De rekenkamercommissie rapporteert hierover met bevindingen, conclusies en aanbevelingen. De controle van de jaarrekening van het waterschap behoort niet tot de taken van deze commissie.
Onderwerpen voor onderzoek kunnen zowel door de commissie zelf als door het algemeen en dagelijks bestuur worden voorgedragen.
 
Functie-eisen
Wij vragen een lid voor de rekenkamercommissie met gevoel voor veranderingen in een bestuurlijke en politieke omgeving.
HBO+ of universitair werk- en denkniveau is vereist.  Voor de huidige functie zoeken wij een kandidaat met een technische achtergrond (weg- en waterbouw)
Daarnaast vragen wij een bestuurlijk-strategisch inzicht, bestuurlijke ervaring, maatschappelijke betrokkenheid, affiniteit / bekendheid met bedrijfsmatige processen en/of processen van de overheid.
 

De kandidaat

 • heeft aantoonbaar affiniteit met het thema water (specifieke kennis is een pré);
 • heeft inzicht in het belang  van goed waterbeheer;
 • is bekend met het werkgebied en de positie van het waterschap  daarin
 • is bekend met de plaats van het waterschapsbestuur in het gehele overheidsbestel;
 • is  aantoonbaar in staat verslaglegging  te analyseren;
 • heeft analytisch vermogen ten aanzien van vraagstelling en probleemoplossing
 • kan samenwerken in teamverband

U dient te beschikken over de volgende competenties:
 • actief luisteren, analyseren en conceptueel denken
 • goede mondelinge en schriftelijke communicatie
 • onafhankelijkheid en oordeelsvorming
 • bestuurlijke sensitiviteit
 • teamspeler
 • ziet verantwoording afleggen over(onderzoeks) resultaten als een vanzelfsprekendheid
 
Wij bieden
Per bijgewoonde vergadering ontvangt u een vergoeding gebaseerd op het Besluit vergoedingen externe leden rekenkamercommissie waterschap Brabantse Delta. Deze vergoeding bedraagt € 224,- bruto per vergadering.
 
Interesse?
De functie is niet verenigbaar met het werknemerschap van waterschap Brabantse Delta en met functies die een onafhankelijke oordeelsvorming ten aanzien van het waterschap en verbonden of gesubsidieerde partijen in de weg staat.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer mr. C. de Graaf, voorzitter van de rekenkamercommissie via telefoonnummer 076-5641018, voor overige informatie met Angela Roos-van den Bliek, personeelsadviseur 076-5641534.

Reageren kan tot en met 27 december 2017 via www.brabantsedelta.nl/vacatures.
De sollicitatiegesprekken staan gepland op 12 januari 2018


Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht