IT Architect - Gemeente Haarlemmermeer

IT Architect - Gemeente Haarlemmermeer
IT Architect Clusteromschrijving Info+ Info+ is een dynamisch cluster van de Gemeente Haarlemmermeer dat streeft naar een beheersbaar digitaal fundament. Zij draagt zorg voor de continuïteit en beschikbaarheid van alle ICT. Door de ontwikkelingen in de markt wordt er steeds meer regie gevoerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij nu streven naar een regieorganisatie waarin zelfsturing een …
IT Architect

Clusteromschrijving Info+
Info+ is een dynamisch cluster van de Gemeente Haarlemmermeer dat streeft naar een beheersbaar digitaal fundament. Zij draagt zorg voor de continuïteit en beschikbaarheid van alle ICT. Door de ontwikkelingen in de markt wordt er steeds meer regie gevoerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij nu streven naar een regieorganisatie waarin zelfsturing een van de pijlers is.

Het cluster is gespreks- en sparringpartner voor de interne klant m.b.t. ICT ondersteuning en toekomstige ontwikkelingen. Info+ is kader stellend en toezichthoudend met een service verlenend karakter, in een gemeente die volop ambities heeft (www.haarlemmermeer.nl ).

Functieomschrijving IT Architect (functioneel adviseur 1)

Gemeente Haarlemmermeer heeft de ambitie om de (digitale) dienstverlening naar een hoger plan te tillen, waarbij klant-gedreven processen voorop staan. Dit vraagt om een doel-architectuur, die de organisatie helpt om de reeds ontwikkelde informatiestrategie te realiseren binnen de lijnen van de business case die op dit moment wordt opgesteld.

Op het gebied van architectuur is al veel bedacht, maar de onderlinge samenhang en concrete invulling ontbreekt nog. Het werken onder architectuur moet geborgd worden in alle lagen van de organisatie, maar vooral ook binnen cluster Info+. We zoeken een architectuurspecialist, die goed thuis is in de (gemeentelijke) overheidsarchitectuur, kennis heeft van de ontwikkeling van technische en functionele oplossingen die de IT markt kent en passende en toekomstbestendige oplossing richtingen kan aandragen. De oplossingen dienen, conform onze strategie en waar mogelijk een generiek karakter te hebben zodat deze gemeente breed kunnen worden ingezet. In gevallen waar dit niet mogelijk is zullen er specifieke toepassingen gevraagd worden. De IT architect dient in verbinding een goede gesprekspartner te zijn van stakeholders op alle niveaus in de organisatie. Hij/Zij manifesteert zich op het scheivlak van zingeving (het waarom) en vormgeving (het hoe en waarmee) van de architectuur.

We zoeken een IT architect, die:
 • Een creatieve en conceptuele visie kan ontwerpen en die vanuit zijn expertrol helpt om de juiste oplossingsrichtingen voor de toekomst te kiezen.
 • De ontwikkelde informatiestrategie en business case kan vertalen naar een doelarchitectuur met realistische tussenplateaus
 • Nieuwe ontwikkelingen toetst aan architecturale inzichten, kaders, standaarden en beleid en deze waar nodig mede opstelt en uitdraagt
 • Als ambassadeur het werken onder architectuur kan uitdragen in het eigen cluster én in de organisatie
 • Helpt de architectuurorganisatie goed in te richten, adviseert over de daarbij benodigde ontwikkeling van de collega architect(en) en architectuurproducten mede ontwikkelt, aanscherpt en helpt gebruiken
 • Knelpunten in de realisatie van de informatiestrategie en werken onder architectuur signaleert, analyseert, er over rapporteert en adviseert
 • Een gedegen gesprekspartner is voor de CIO en clustermanager Info+
We verwachten de volgende competenties:
 • Verbinder en teamspeler (netwerkvaardig)
 • Communicatief vaardig met sterke adviserende kwaliteiten (sterke communicator), die de communicatie kan afstemmen op de doelgroep
 • Analytisch sterk en blinkt uit op het gebied van probleemoplossend vermogen
 • Academisch denkniveau;
 • Je bent inhoudelijk gedreven, analytisch, leergierig, oplossingsgericht, adviesvaardig, omgevingssensitief, sterk in samenwerken, proactief en creatief, teamspeler
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht, afgestemd op de doelgroep, waardoor in staat bent bruggen te bouwen tussen de business en IT;
 • Je kunt ideeën, concepten en principes visualiseren
 • Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie en hebt kennis en ervaring met gangbare architectuur methodieken en technieken, zoals Archimate, TOGAF en Novius.
 • Kennis van de overheidsarchitectuur (Gemma 2.0) en landelijke ontwikkelingen (Digitale agenda 2020, GDI) zijn een absolute pré.
 • Je bent sparringpartner voor de andere architect(en) in de architectuur praktijk en draagt actief bij aan de ontwikkeling hiervan.
Inhoudelijke informatie
Heb jij ervaring met het vertalen van doelstellingen in informatievoorzieningen en kan jij een organisatie helpen vernieuwen? Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv, waarin je aangeeft wat jouw focus is, wat jou inspireert in deze functie en onze gemeente. Wij kunnen alleen sollicitaties in behandeling nemen die wij ontvangen via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl

Over Gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer staat voor participeren en verbinden. We werken van buiten naar binnen. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren. De projecten Hoofddorp-Centraal en de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp zijn daarvan uitstekende voorbeelden. Bij ons krijg je de kans echt iets voor de maatschappij te betekenen en draag je actief bij aan de ontwikkeling van deze dynamische gemeente.

Binnen de gemeentelijke muren staat Werken Vanuit De Bedoeling als koers centraal met als doel buiten naar binnen te halen. We zijn een zelfbewuste organisatie die bestuurlijke keuzes weet te vertalen in resultaat. In ons werk zijn we professioneel en waarden gedreven en altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren.

We streven ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.

Solliciteren
Sollicitaties ontvangen wij graag via onze sollicitatiepagina .

Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht