Interim Teammanager Beleid en Subsidies Overijssel

Interim Teammanager Beleid en Subsidies  Overijssel
De rol van de lokale overheid is ingrijpend veranderd en vraagt veel van de samenleving, van partners maar zeker ook van de gemeentelijke organisatie. Begin 2017 heeft het management besloten een traject in te gaan rondom de doorontwikkeling van de organisatie. De eenheid Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) van de gemeente is verantwoordelijk voor de uitwerking van de transformatie binnen h…

De rol van de lokale overheid is ingrijpend veranderd en vraagt veel van de samenleving, van partners maar zeker ook van de gemeentelijke organisatie. Begin 2017 heeft het management besloten een traject in te gaan rondom de doorontwikkeling van de organisatie. De eenheid Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) van de gemeente is verantwoordelijk voor de uitwerking van de transformatie binnen het sociaal domein. De eenheid MO is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en uitvoering op de terreinen werk, inkomen, onderwijs, (geestelijke) gezondheid, wijkgericht werken, sport en cultuur. We doen dit vanuit de teams FrontOffice, CJG, BackOffice, Cultuur en Beleid en Subsidies. Voor het team Beleid en Subsidies betekent deze transformatie niet alleen vakinhoudelijk een andere werkwijze, maar ook een andere positie. Enerzijds wordt er meer ingezet op samenwerking met de teams in de uitvoering, anderzijds wordt ook meer dan ooit ingezet op integraliteit tussen de teams en andere eenheden buiten MO.

Voor meer informatie neem je contact op met Ron Broere, 0162 - 420110, 06 - 3005 9223 of per mail: r.broere@spijtenburg.nl

Wij zoeken een kandidaat die in staat is om het team (18 medewerkers) in een sterk veranderende werkomgeving te versterken en te positioneren.

Tot je taken behoren:

  • Het direct aansturen en coachen van de medewerkers.
  • Het signaleren en analyseren van in- en externe ontwikkelingen en de vertaling hiervan in beleidsinitiatieven en instrumenten.
  • Het zorgdragen van afstemming en samenwerking tussen verschillende teams en de andere eenheden buiten MO.
  • Het adviseren en rapporteren aan de eenheidsmanager over de realisatie van gestelde doelen en ontwikkelingen op het werkterrein van het team.
  • Je maakt deel uit van het managementteam van MO

Wat breng je mee?
Je hebt ruime leidinggevende ervaring en je beschikt over een HBO of WO werk- en denkniveau. Je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in het sociaal domein en je hebt ervaring met het leidinggeven aan organisatieveranderingen. Je bent in staat om je medewerkers te stimuleren en te motiveren het beste uit zichzelf en anderen te halen. Je bent doortastend en kunt op tactische wijze omgaan met tegenstrijdige belangen, zoals die van medewerkers, management en het bestuur. Het stellen en realiseren van doelen gaat je gemakkelijk af, net zoals het coachen en begeleiden van medewerkers. Je bent sterk in onderhandelen en kunt goede afwegingen maken over te volgen werkwijzen als een werksituatie daarom vraagt. Daarnaast weet je jouw medewerkers te inspireren en breng je humor in het team. De inhoud van de functie vraagt stuurmanskunst, lef en ruimte voor ondernemerschap.

Consultant name: Ron Broere
Consultant phone: +31162420110
Consultant e-mail: r.broere@spijtenburg.nl

Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht