Senior Beleidsmedewerker Jeugd Noord-Holland

Senior Beleidsmedewerker Jeugd Noord-Holland
De afdeling Jeugd & Samenleving richt zich op klantgerichte, efficiënte en effectieve uitvoering van zorg en ondersteuning en op mogelijkheden tot ontplooiing in de gemeenten. De afdeling bestrijkt op hoofdlijnen drie terreinen: Jeugd (jeugdhulp, leerplicht, jongerenwerk). Complexe casuïstiek in het sociale domein (via twee sociale teams). Samenleving (beleid en ontwikkeling, advies en op…

De afdeling Jeugd & Samenleving richt zich op klantgerichte, efficiënte en effectieve uitvoering van zorg en ondersteuning en op mogelijkheden tot ontplooiing in de gemeenten. De afdeling bestrijkt op hoofdlijnen drie terreinen:

 • Jeugd (jeugdhulp, leerplicht, jongerenwerk).
 • Complexe casuïstiek in het sociale domein (via twee sociale teams).
 • Samenleving (beleid en ontwikkeling, advies en opdrachtverlening collectieve voorzieningen en maatschappelijke ontplooiing).

Team Samenleving geeft mede uitvoering aan de politieke programma’s van beide gemeenten d.m.v. een integrale benadering vanuit diverse beleidsgebieden en een sterke gemeentelijke regierol. Het team beheert (subsidie-)opdrachten en een netwerk op de terreinen onderwijs, jeugd, sport, cultuur, welzijn en zorg en daarmee essentiële voorzieningen van de inwoners. In het team werken drie beleidsmedewerkers op het gebied van jeugdhulp en preventiebeleid.
Beide gemeentebesturen hebben een ambitieuze agenda en zoeken mogelijkheden om door betere preventie de jeugdhulp beheersbaar te maken en houden.

Voor meer informatie neem je contact op met Wim Broere, 0162 - 420 110, 06 - 83240203 of per mail: w.broere@spijtenburg.nl

Je functie bestaat uit het realiseren van de ambities van de beide gemeenten t.a.v. het jeugdbeleid. Je draagt bij aan een goed functionerende jeugdhulp, in het bijzonder aan preventief jeugd- en gezinsbeleid en verwante voorzieningen. Je beheert belangrijke aandachtsvelden en accounts op het gebied van jeugd(preventie)beleid en ontwikkelt en verbetert werkwijzen, ook die van partijen op afstand. Je geeft opdrachten en verleent subsidies. Je richt je op een sluitende en integrale aanpak van jeugdproblematiek, stimuleert vroegsignalering en weet verbinding te maken met het onderwijs. Je slaat bruggen en krijgt partijen in beweging. Naar beide colleges toon jij je een sensitieve bestuursadviseur die de zaken op orde en onder controle heeft. Zo nodig sta je als vervanger van je collega je mannetje t.a.v. beleid en regie op curatieve jeugdzorg.

 • Je beschikt over ruime kennis en ervaring (minimaal 5 jaar) met jeugdbeleid en jeugdhulp en bij voorkeur ook met de zorg in het onderwijs.
 • Je hebt meerjarige ervaring met werken in een politiek bestuurlijke gemeentelijke omgeving.
 • Je hebt goed ontwikkelde proces- en adviesvaardigheden die je in staat stellen resultaatgericht te werken.
 • Je legt gemakkelijk contacten, stapt over drempels, bent pro-actief en initiatiefrijk.
 • Je hebt een relevante WO opleiding en beschikt over voldoende overwicht en sociale vaardigheden zodat je volwaardig sparringpartner en opdrachtgever bent voor partijen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.
 • Je beschikt over humor, weet ijs te breken en bent betrokken.

Vereiste competenties:

 • Resultaatgericht.
 • Omgevingsbewust.
 • Creatief.
 • Netwerkvaardig.
 • Zelfstandig.
 • Zakelijk.
 • Nauwkeurig.
 • Hands on mentaliteit.

Consultant name: Wim Broere
Consultant phone: +31162420110
Consultant e-mail: w.broere@spijtenburg.nl

Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht