Functioneel beheerder HR applicaties - Gemeente Haarlemmermeer

Functioneel beheerder HR applicaties - Gemeente Haarlemmermeer
Cluster HRM Alle medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks direct of indirect in, om samen met de inwoners van Haarlemmermeer, onze partners en het gemeentelijke bestuur te werken aan een duurzame kwaliteit van o.a. wonen, (samen)leven, werken, ondernemen en recreëren. Het succes hierbij hangt direct samen met hun professionaliteit, slagkracht, vakmanschap en de (publieke) waarde…
Cluster HRM
Alle medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks direct of indirect in, om samen met de inwoners van Haarlemmermeer, onze partners en het gemeentelijke bestuur te werken aan een duurzame kwaliteit van o.a. wonen, (samen)leven, werken, ondernemen en recreëren. Het succes hierbij hangt direct samen met hun professionaliteit, slagkracht, vakmanschap en de (publieke) waarden van waaruit ze werken. Het gezamenlijk creëren van maatschappelijke waarde vraagt (het kunnen) 'werken vanuit de bedoeling', zoals ook in de gemeentelijke organisatiekoers staat verwoord.

Binnen cluster HRM zijn we ons hier zeer van bewust en daarom zetten we onze talenten en kwaliteiten in voor:
 1. het zijn van een aantrekkelijke, sociale, moderne en inclusieve werkgever waarmee we talent en kwaliteit voor de Haarlemmermeers publieke zaak (weten te) binden en boeien;
 2. strategische personeelsplanning zodat de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsopbouw aansluit bij de ontwikkelingen van de organisatie;
 3. het organisatiebreed stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, talentbenutting en personele mobiliteit;
 4. het helpen creëren van de voorwaarden en omstandigheden zodat medewerkers (langer) vitaal en fit blijven, ze mee kunnen komen in de (organisatie)ontwikkelingen en ze zich zo goed mogelijk kunnen richten op hun bijdrage aan de maatschappelijke waarde;
 5. De vormgeving en uitvoering van goede en een efficiënte interne dienstverlening met betrekking tot de personeels- en salarisadministratie en arbeidsvoorwaarden.
Zowel in lijn met onze organisatiekoers, als ook met de gemeentelijke visie voor het sociaal domein, houden we binnen cluster HRM voor de beleidsontwikkeling en onze dienstverlening waarden aan als zelfregie, zelfredzaamheid, nabijheid en participatie. We stimuleren de regelruimte en autonomie voor clusters en medewerkers en daarmee gaan we uit van de inbedding van zoveel mogelijk HRM taken in de organisatie zelf. Tegelijkertijd zijn en blijven we nabij en sluiten we aan bij de behoefte aan ondersteuning van de organisatie en clusters.

Team PSA
De medewerkers van het team PSA zijn verantwoordelijk voor de personeels- en salarisadministratie van alle medewerkers van de Gemeente Haarlemmermeer. Dat betekent dat team PSA alle personele en salarismutaties rondom in-, door- en uitstroom van personeel verwerkt. Daarnaast heeft het team de taak om alle HR applicaties functioneel te beheren.

In 2015 zijn we overgestapt naar een nieuw personeels- en salarissysteem (Workforce en Prisal van ADP). Daarnaast hebben we een aantal andere HR applicaties in beheer. Uitgangspunt is dat we met deze systemen ons werk zo goed mogelijk doen, maar ook onze processen zo veel als mogelijk digitaliseren. De medewerkers en managers hebben bij die processen een belangrijke rol volgens de principes van ESS en MSS. Naast het dagelijkse werk vraagt het verder digitaliseren van alle HRM processen op dit moment veel van onze tijd. We zijn hier inmiddels ver gevorderd in, maar er staan in 2017 nog een aantal digitaliseringsprojecten op stapel.

Functioneel Beheerder HR applicaties (jouw rol)
Als functioneel beheerder beheer je alle HR applicaties van het cluster. Dat houdt in dat je taken uitvoert op het gebied van gebruiksbeheer (ondersteuning in het gebruik van applicaties), wijzigingenbeheer (behandelen wijzigingsverzoeken), behoeftemanagement (onderkennen informatiebehoefte en deze vertalen naar functionaliteiten) en functionaliteitenbeheer (o.a. opstellen functionele specificaties en implementatieplannen). Dit doe je samen met je directe collega functioneel beheerder. Je vervult genoemde rollen door op te treden als linking pin tussen de business, de ICT afdeling en leveranciers van de HR applicaties. Je behartigt het belang van de business in (IT-) projecten en zorgt voor het geruisloos in gebruik nemen van nieuwe en gewijzigde applicaties.

Functie-eis (profielschets)
Als Functioneel Beheerder heb je diepgaande kennis van HR bedrijfsprocessen en van de functionaliteiten van diverse HR applicaties.
 • Je bent analytisch sterk en communicatief vaardig
 • Je bent resultaat- en klantgericht, nauwkeurig en proactief
 • Je bent een goede planner en weet belangen in te schatten
Kennis en ervaring
 • Je hebt een HBO werk en denkniveau, bij voorkeur met een bedrijfsinformatica achtergrond
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring als Functioneel Beheerder
 • Kennis en ervaring met data en databases
 • Kennis en ervaring met SQL
 • Ervaring met het implementeren van informatiesystemen en digitaliseren van werkprocessen
 • Ervaring met projectmatig werken
Inhoudelijke informatie

Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv, waarin je aangeeft wat jouw focus is, wat jou inspireert in deze functie.

Over Gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer staat voor participeren en verbinden. We werken van buiten naar binnen. Samen met onze burgers zoeken wij constant naar creatieve en duurzame ideeën om de leefomgeving te blijven verbeteren. De projecten Hoofddorp-Centraal en de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp zijn daarvan uitstekende voorbeelden. Bij ons krijg je de kans echt iets voor de maatschappij te betekenen en draag je actief bij aan de ontwikkeling van deze dynamische gemeente.

Binnen de gemeentelijke muren staat Werken Vanuit De Bedoeling als koers centraal met als doel buiten naar binnen te halen. We zijn een zelfbewuste organisatie die bestuurlijke keuzes weet te vertalen in resultaat. In ons werk zijn we professioneel en waarden gedreven en altijd op zoek naar manieren om onze dienstverlening te optimaliseren.

We streven ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. We spelen in op de huidige trends en bereiden ons voor op de toekomst. We acteren vandaag al op de ontwikkelingen van morgen en daar passen we onze strategie op aan. Op die manier bieden wij onze burgers de beste dienstverlening en maken we van Haarlemmermeer een fijne gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren.

Solliciteren
Sollicitaties ontvangen wij graag via onze sollicitatiepagina .

Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht