Manager Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland

Manager Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland
Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) is het cluster waar beleid op het brede sociale domein tot stand komt, van kop tot staart, van jong tot oud. Alle sociale beleidsvelden vallen onder dit cluster, van werken tot recreëren, van bijstand tot WMO, van re-integratie tot volksgezondheid en van jeugd tot cultuur. Beleid is hierbij geen statische aangelegenheid, maar een continu proces waa…

Het cluster
Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) is het cluster waar beleid op het brede sociale domein tot stand komt, van kop tot staart, van jong tot oud. Alle sociale beleidsvelden vallen onder dit cluster, van werken tot recreëren, van bijstand tot WMO, van re-integratie tot volksgezondheid en van jeugd tot cultuur. Beleid is hierbij geen statische aangelegenheid, maar een continu proces waarin het samenspel met de omgeving erg belangrijk is. In totaal werken er circa 20 medewerkers in het cluster. Het cluster bestaat uit 3 teams: Werk, Jeugd & WMO, Onderwijs en Sport & Cultuur.

Voor meer informatie neem je contact op met Wim Broere, 0162 - 420110, 06 - 83240203 of per mail: w.broere@spijtenburg.nl

Vanwege het vertrek van de huidige Manager Maatschappelijk Ontwikkeling zoeken wij een manager Maatschappelijke Ontwikkeling

Het profiel
Als manager geef je integraal leiding aan de medewerkers van het cluster: je geeft medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid om vanuit hun professionaliteit resultaten van hoge kwaliteit te bereiken. Je daagt uit tot integrale ontwikkeling van de organisatie op inhoudelijke vraagstukken. Je bent een coach en sparringpartner die werkt vanuit vertrouwen.
Je bent lid van het managementteam van de gemeente en levert een bijdrage aan de visie op de organisatie en het strategisch beleid. Ook leg je actief relaties met andere clusters binnen de gemeente zoals het cluster Uitvoering Sociaal Domein. In het managementteam vervul je een initiërende, inspirerende en verbindende rol.

Eisen:

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richtingen: Sociaal en/of Management en/of Economie en/of HR.
 • Minimaal 10 jaar werkervaring opgedaan in de rol van manager met een span of control van minimaal 15 personen, in de afgelopen 15 jaar. ! Let op, op CV moet duidelijk naar voren komen dat leiding is gegeven aan een team van 15 personen of meer. Referentie vereist.
 • Minimaal 5 jaar verantwoordelijk geweest voor strategische en/of interactieve (met andere partijen in de samenleving) en/of politieke beleidsadvisering binnen een gemeente, in de afgelopen 7 jaar. ! Let op, er moet duidelijk op het CV naar voren komen dat er strategisch en/of interactief en/of politiek beleidsadvies is gegeven. Referentie vereist.
 • Motivatiebrief (max. 1 A-4). De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor deze opdracht. De brief wordt door de opdrachtgever getoetst aan de hand van de volgende omschreven functietaken en/of competenties. Stijlflexibiliteit; Stressbestendig; Communicatief vaardig; Daadkrachtig en resultaatgericht; Omgevingsbewust zijn.

Gunningscriteria

 • Minimaal 2 jaar werkervaring met het adviseren van het college van burgemeester en wethouders, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. !Let op er moet duidelijk in de taken naar voren komen dat er direct advies gegeven is aan het college van burgemeester en wethouders.
 • Minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan met de drie decentralisaties in het sociale domein, namelijk de WMO, Participatiewet en Jeugdwet.
 • Een inspirerende manager die verbindt op basis van visie en inhoud, met aandacht voor de menselijke maat.
 • Een communicatief vaardige aanjager, netwerker en trekker met oplossend vermogen en een op samenwerking gerichte werkwijze.
 • Een resultaatgerichte instelling gekoppeld aan een sterk ontwikkelde bestuurlijke sensitiviteit.
 • Recente en ruime managementervaring in een verantwoordelijke functie bij een organisatie van vergelijkbare complexiteit.
 • Politieke sensitiviteit en ervaring in aansturing van een complexe organisatie.
 • Bekendheid met actuele ontwikkelingen binnen het sociaal domein en aanpalende domeinen.
 • Affiniteit met prioritering en resultaat gerichtheid.
 • Een open, actief en integer persoon.

Competenties en gedrag
Je bent iemand die van nature weet te verbinden. Een netwerker die werkt vanuit het perspectief van co-creatie. Je kunt out of the box denken, bent oplossingsgericht en beschikt over een flinke dosis lef. Je bent de drijvende kracht in de gewenste organisatieontwikkeling en bent in houding en gedrag een voorbeeld voor de gewenste manier van (samen)werken binnen de organisatie. Je beschikt over stijlflexibiliteit, bent stressbestendig, communicatief vaardig, daadkrachtig en resultaatgericht en omgevingsbewust.

Consultant name: Wim Broere
Consultant phone: +31162420110
Consultant e-mail: w.broere@spijtenburg.nl

Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht