Projectleider: aansluiting Jeugdpreventie op Sport & Cultuur Noord-Holland

Projectleider: aansluiting Jeugdpreventie op Sport & Cultuur Noord-Holland
De afdeling Jeugd & Samenleving richt zich op klantgerichte, efficiënte en effectieve uitvoering van zorg en ondersteuning en op mogelijkheden tot ontplooiing in de beide gemeenten. De afdeling bestrijkt op hoofdlijnen drie terreinen: Jeugd (jeugdhulp, leerplicht, jongerenwerk). Complexe casuïstiek in het sociale domein (via twee sociale teams). Samenleving (ontwikkeling, advies en opdr…

De afdeling Jeugd & Samenleving richt zich op klantgerichte, efficiënte en effectieve uitvoering van zorg en ondersteuning en op mogelijkheden tot ontplooiing in de beide gemeenten. De afdeling bestrijkt op hoofdlijnen drie terreinen:

 • Jeugd (jeugdhulp, leerplicht, jongerenwerk).
 • Complexe casuïstiek in het sociale domein (via twee sociale teams).
 • Samenleving (ontwikkeling, advies en opdrachtverlening collectieve voorzieningen en maatschappelijke ontwikkeling).

Team Samenleving geeft mede uitvoering aan de politieke programma’s van beide gemeenten d.m.v. een integrale benadering vanuit diverse beleidsgebieden en een sterke regierol van de gemeente. Het team beheert (subsidie-) opdrachten en een netwerk op de terreinen onderwijs, jeugd, sport, cultuur, welzijn en zorg en daarmee belangrijke voorzieningen van de inwoners.
De gemeenten zien preventie en ontplooiing als belangrijke randvoorwaarden die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de inwoners vergroten. Na de recente overheveling (decentralisatie) van taken op het gebied van zorg en jeugdhulp van rijk naar gemeente zijn de werkzaamheden van het team uitgebreid: meer partijen, meer doelgroepen, meer activiteiten en een belangrijke transformatieopgave. Bovendien hebben beide gemeenten een ambitieuze agenda op aanpalende beleidsterreinen als sport, cultuur en onderwijs.

Voor meer informatie neem je contact op met Wim Broere, 0162 - 420110, 06 - 83240203 of per mail: w.broere@spijtenburg.nl

Aanleiding:

De gemeenteraad van de gemeente heeft met het aannemen van de motie “Ogen, oren in sport, kunst en cultuur”  het college gevraagd te onderzoeken welke rol instellingen op het terrein van sport, kunst en cultuur kunnen spelen in het kader van de vroegsignalering. Bij vroegsignalering gaat het om tijdig kwetsbare situaties bij burgers in beeld te krijgen opdat als nodig ondersteuning kan worden geboden.
Deze instellingen zijn diep geworteld in de samenleving en beschikken over een stevig kader. Daarbij constateert de raad dat

 • de instellingen op het terrein van sport, kunst en cultuur niet getraind zijn om te signaleren en
 • ook niet weten hoe te handelen en de samenwerking met de wijkteams en zorg ontbreekt.

De gemeente realiseert zich dat de meeste organisaties vooral met vrijwilligers werken. De vrijwilliger vervangt niet de professional. Wel kunnen ze voor de vrijwilligers de toegankelijkheid vergroten. Uiteindelijk moet de vrijwilliger weten waar hij/zij zowel binnen als buiten de organisatie terecht kan.

Voor meer informatie klikt u op: Projectleider aansluiting Jeugdpreventie op Sport en Cultuur.pdf

Eisen:

 • Minimaal afgeronde HBO opleiding.
 • Werkervaring bij een gemeentelijke organisatie op het gebied van jeugdhulp en jeugdpreventie en/of vroegsignalering. Referentie vereist.
 • Motivatiebrief. In één A4 gemotiveerd aangeven wat de drijfveren zijn en hoe men invulling denkt te geven aan de functie.

Wensen:

 • Werkervaring bij en/of met sport en/of kunst en/of culturele instellingen.
 • Kennis en/of werkervaring met de sociale kaart van Amstelveen.
 • Inzetbaar per maandag 20 februari 2017.

Competenties:

 • Klantgericht.
 • Resultaatgericht.
 • Betrouwbaar.
 • Politieke sensitiviteit.
 • Verbindingen leggen.
 • Integraal adviseren.

Consultant name: Wim Broere
Consultant phone: +31162420110
Consultant e-mail: w.broere@spijtenburg.nl

Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht