Interim Verandermanager Flevoland

Interim Verandermanager Flevoland
In verband met het vertrek van het huidige afdelingshoofd en de fase van doorontwikkeling van de organisatie naar ‘minder management en meer inhoud’, is de gemeente op zoek naar ervaren interim manager, die de medewerkers van de afdeling Dienstverlening (DVL) meeneemt in het verander-/ontwikkeltraject dat met de afdeling is ingezet. Binnen de afdeling DVL komen vele klantcontacten bij…

In verband met het vertrek van het huidige afdelingshoofd en de fase van doorontwikkeling van de organisatie naar ‘minder management en meer inhoud’, is de gemeente op zoek naar ervaren interim manager, die de medewerkers van de afdeling Dienstverlening (DVL) meeneemt in het verander-/ontwikkeltraject dat met de afdeling is ingezet.

Binnen de afdeling DVL komen vele klantcontacten bij elkaar. De klant staat centraal en maatwerk is het streven. De afdeling is verantwoordelijk voor een breed takenpakket zoals o.a. vergunningverlening, toezicht en handhaving, belastingen, geo-infomatie, veiligheid en evenementen, bestemmingsplannen en burgerzaken, telefonie en informatiebalie (receptie). Zij anticiperen op de toekomst door verdere ontwikkeling, vernieuwing, innovatie etc. van het productenaanbod en de bedrijfsvoering. Zij willen dit realiseren door goed gemotiveerde medewerkers, die trots zijn op hun werk en die kansen krijgen zich te ontwikkelen.

Op dit moment is in de organisatie de ontwikkeling gaande naar steeds meer verantwoordelijkheid bij professionals zelf als individu en als team. Altijd in de context van de maatschappelijke opgaven en de gemeente als geheel. De rol van team’leiders’ verschuift daarmee steeds meer naar team’coaches’. Hierbij verandert ook de rol van afdelingshoofden. Hierbij zijn overigens wel grote faseverschillen binnen de organisatie. Sommigen hebben hun handen nog vol aan deze 'zelfstandigheidsopgave' in hun afdeling, terwijl anderen steeds meer tijd en nadruk op inhoudelijk strategische vraagstukken (kunnen) leggen. De verwachting is dat de organisatie uiteindelijk naar een kleiner management team/directie team (MT/DT) toe kan groeien met (nog) meer focus op bestuurlijk/politieke en concernbrede opgaven en minder op separate afdelingen. In het MT is intussen afgesproken dat ze een jaar uittrekken voor een leertraject waardoor afdelingshoofden eind 2017 niet meer als ‘afdelingshoofd’ nodig zijn.

Voor meer informatie klik hier.

Voor meer informatie neem je contact op Wim Broere, 0162 - 420110, 06 - 83240203 of per mail: w.broere@spijtenburg.nl

Wij zoeken een stevig persoon die zijn/haar sporen heeft verdiend op het gebied van een fundamentele cultuuromslag binnen een afdeling/organisatie. Van de persoon verwachten we een duidelijke en bij ons passende visie op het op een veilige en doortastende manier werken aan het zelf organiserend vermogen van teamleiders en groepen medewerkers alsmede de competenties om dat in de praktijk ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

Er wordt met name gekeken naar de kwaliteiten van de kandidaat als verandermanager binnen een organisatie, bij voorkeur een gemeente. Deze kwaliteiten zullen in de motivatiebrief duidelijk omschreven moeten worden.

  • Een afgeronde WO-opleiding.
  • Meerjarige werkervaring, opgedaan in de afgelopen 20 jaar, als leidinggevende met de verantwoordelijkheid voor een verandertraject binnen een gemeente.

Bij een voordracht worden de volgende stukken verwacht:

  • Plan van aanpak/stappenplan: om de cultuur op een verantwoorde en veilige manier op tafel te houden en hoe daar met de medewerkers constructief aan te werken.
  • Plan van aanpak/stappenplan: m.b.t. de samenwerking t.a.v. co-creatie (met sparring partner uit MT en P&O) voor een vorm van co-creatie met de organisatie om de ingezette veranderingen te borgen.

Consultant name: Wim Broere
Consultant phone: +31162420110
Consultant e-mail: w.broere@spijtenburg.nl

Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht