Interim Beleidsadviseur Onderwijs Flevoland

Interim Beleidsadviseur Onderwijs Flevoland
In de Lokaal Educatieve Agenda 2015-2018 ‘Het gebeurt in de Klas’ is één van de vier programmalijnen passend onderwijs en transitie jeugdhulp. Feitelijk gaat het hierbij om samen met vertegenwoordigers vanuit lokaal onderwijs, samenwerkingsverbanden en jeugdhulp de aansluiting tussen die velden sterker te maken. Daarnaast wordt er momenteel regionaal zowel ambtelijk als bestuurlijk gesproken ov…

In de Lokaal Educatieve Agenda 2015-2018 ‘Het gebeurt in de Klas’ is één van de vier programmalijnen passend onderwijs en transitie jeugdhulp. Feitelijk gaat het hierbij om samen met vertegenwoordigers vanuit lokaal onderwijs, samenwerkingsverbanden en jeugdhulp de aansluiting tussen die velden sterker te maken.
Daarnaast wordt er momenteel regionaal zowel ambtelijk als bestuurlijk gesproken over de huisvestingsvraag voor speciaal onderwijs. De gemeente heeft een regionale functie als het gaat om huisvesten speciaal onderwijs.
Op genoemde onderwerpen adviseer en ondersteun je intern het bestuur en ben je het aanspreekpunt voor de extern betrokken partners. Je werkt intensief samen met collega’s binnen het cluster Onderwijs & Arbeidsmarktvraagstukken bij de afdeling beleid.
De afdeling Beleid is de afdeling binnen de gemeente de gemeente, waar fysiek, sociaal, ruimtelijk en economisch beleid samen komen. De afdeling Beleid ontwikkelt ten behoeve van het college en de raad op professionele wijze integraal beleid in lokaal perspectief. De afdeling heeft circa 40 fte, onderverdeeld in twee teams: het team Ruimtelijk Economisch Beleid (REB), en het team Sociaal Maatschappelijk Beleid (SMB). Van dat laatste team maakt ook het cluster Onderwijs en Arbeidsmarktvraagstukken (O&A) deel uit.

In het cluster Onderwijs en Arbeidsmarktvraagstukken (O&A) zijn de beleidsvelden ondergebracht die een belangrijke rol spelen in de toerusting, ontwikkeling, ontplooiing en arbeidsparticipatie van mensen (jong en oud). Het gaat hier naast "passend onderwijs" om onderwijskansenbeleid, peuteropvang, brede schoolbeleid, voorschoolse educatie, volwasseneneducatie (VVE), voortijdig schoolverlaten, re-integratie naar werk of zelfstandig ondernemerschap, armoedebeleid etc. Kortom, er komt in het cluster een grote diversiteit aan opgaven voor waaraan door een team van acht enthousiaste en gedreven mensen wordt gewerkt.

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 9 december 2016

Voor meer informatie neem je contact op met Wim Broere, 0162 - 420110, 06 - 83240203 of per mail: w.broere@spijtenburg.nl

Wij zoeken iemand die naast een heldere visie op de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp vooral ook sterk is in het gesprek hierover met externe partners. Naast een inhoudelijke visie verwachten we dat je heel goed in staat bent de gemeentelijke rol van verbinder en regisseur op deze terreinen verder vorm te geven. Ervaring met het werken in een omgeving met bestuurlijke belangen is dan ook belangrijke voorwaarde. Dit betekent dat je in staat bent om met verschillende partijen samen te werken en een flexibele en klantgerichte opstelling hebt. Je hebt een WO werk- en denkniveau met gedegen ervaring in een soortgelijke functie.

  • Minimaal een afgeronde HBO-opleiding.
  • 2 jaar of meer werkervaring als beleidsadviseur, opgedaan in de afgelopen 5 binnen het vakgebied (passend) Onderwijs bij een gemeente, referentie vereist.
  • Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hier aangegeven criteria. De kandidaat dient gemotiveerd aan te geven waarom hij/zij geschikt is voor de opdracht. De brief wordt getoetst aan de hand van de omschreven functietaken en/of competenties in de opdracht/kandidaat omschrijving.
  • Geschreven beleidsadvies (passend) onderwijs.

Consultant name: Wim Broere
Consultant phone: +31162420110
Consultant e-mail: w.broere@spijtenburg.nl

Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht