Interim Afdelingshoofd HR Zwolle, Noord Brabant

Interim Afdelingshoofd HR Zwolle, Noord Brabant
De gemeente ziet en benut de kracht en verantwoordelijkheid van partners in de stad. De behoeften en mogelijkheden van de stad, haar inwoners en organisaties, zijn leidend in de ambities en opgaven. Want de stad staat centraal in alles wat zij doen. Samen bewegen ze naar een meer flexibele, toekomstbestendige, compacte en wendbare organisatie. Daarin werken zij integraal en met optima…

De gemeente ziet en benut de kracht en verantwoordelijkheid van partners in de stad. De behoeften en mogelijkheden van de stad, haar inwoners en organisaties, zijn leidend in de ambities en opgaven. Want de stad staat centraal in alles wat zij doen. Samen bewegen ze naar een meer flexibele, toekomstbestendige, compacte en wendbare organisatie. Daarin werken zij integraal en met optimale inzet van ieders talenten.

De werknemer bij de gemeente is een bevlogen professional die vol zelfvertrouwen handelt en zelfbewust is. Ze werken vanuit het concept van Het Nieuwe Werken en De Nieuwe Ambtenaar (DNA). De vier V’s, de huidige kernwaarden (vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap), ondersteunen de strategie en het handelen.. De afdeling Human Resources vervult hierin een belangrijke rol.

De Gemeente heeft een vooruitstrevend HR beleid en staat in de Nederlandse top als het gaat om werkgeverschap en talentontwikkeling. Dat willen ze graag doorontwikkelen in samenhang met en voor de opgaven die er liggen.
De organisatie bestaat uit ruim 25 afdelingen en wordt aangestuurd door een managementteam. De afdeling HR bestaat uit 25 zelfstandige professionals. De afdeling wordt gevormd door BLIK, centrum voor loopbaan & talent, advies, beleid, arbo, het HR-secretariaat, organisatieontwikkeling, projecten en arbeidsrecht. Het loopbaancentrum BLIK werkt voor mensen die werkzaam zijn bij de gemeenten die deel uitmaken van de Talentenregio en de provincie Overijssel.

Voor meer informatie neemt u contact op met Wim Broere, 0162 - 420110, 06- 83240203 of per mail: w.broere@spijtenburg.nl

Wij zoeken een ervaren professional die de afdeling HR inspireert, coacht en faciliteert om door te ontwikkelen? Een boegbeeld voor verandering die het MT van de gemeente prikkelt en uitdaagt om steeds vooruit te kijken en het beste uit zichzelf en elkaar te halen? Iemand die de vaart erin houdt, de organisatieontwikkeling aanjaagt en doorgaat met de HR onderwerpen die in gang zijn gezet.

Actuele onderwerpen zijn het faciliteren van de uitrol en implementatie van het functiehuis HR21, het opzetten, begeleiden en borgen van het vernieuwde Strategisch Personeelsplan en het stimuleren en aanjagen van het organisatieontwikkelingsproces. Je vertaalt de ambitie van de gemeente naar HR-beleid en geeft daarbij vorm en richting aan de professionalisering van de HR dienstverlening.

Je geeft integraal leiding aan de HR-professionals en geeft daarin richting en sturing aan de medewerkers in het kader van hun taakvervulling.

Het afdelingshoofd HR werkt nauw samen met de gemeentesecretaris/algemeen directeur en het MT van de gemeente en ondersteunt het college van Burgemeester & Wethouders. De verschillende afdelingen binnen de gemeente worden ondersteund door de HR-adviseurs.

Als afdelingshoofd HR heb je een aantal aanvullende verantwoordelijkheden; je beheert het ontwikkelbudget, je hebt een aantoonbare affiniteit met de medezeggenschap en je werkt mee aan duurzame samenwerkingrelaties met de Ondernemingsraad en de Onderdeelcommissies. Je ontwikkelt, budgetteert en monitort het centrale opleidingsplan.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je geeft strategisch advies en ondersteuning aan directie en management over de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en het realiseren en implementeren van gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen.
 • De gemeentesecretaris/algemeen directeur, het MT van de gemeente en afdelingshoofden zijn je vaste afstemmingspartners. Je bent (mede-) gesprekspartner voor bestuurders, medewerkers, de medezeggenschapsraad en vakbonden over relevante in- en externe ontwikkelingen.
 • Vanuit je ervaring en deskundigheid op het vakgebied zorg je ervoor dat signalen vanuit de praktijk en vakspecifieke concepten gebruikt worden in de ontwikkeling, vernieuwing en bijstelling van de HR-producten, -processen en -diensten.
 • Je werkt aan de professionalisering van de afdeling en de doorontwikkeling van de HR-adviseurs richting de andere afdelingen.
 • Je draagt zorg voor het ontwikkelen, uitdragen en uitbreiden van een regionaal en landelijk relatienetwerk zodat externe informatie en ideeën optimaal worden gebruikt bij de ontwikkeling, verbreding en realisering van HR-producten en -processen.
 • Je legt verbinding tussen de verschillende afdelingen met het oog op doorontwikkeling van de organisatie en talentontwikkeling.
 • Je onderzoekt wensen en behoeften van de klant en handelt hiernaar. Je anticipeert op behoeften van klanten en geeft hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid.
 • Je bent resultaatverantwoordelijk en je brengt in dat kader samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft gestelde doelen en afspraken.
 • Je zorgt voor afstemming met key-players rondom bedrijfsvoering onderwerpen.
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan het overleg met de vakbonden in het Georganiseerd Overleg.
 • Je draagt bij aan het vergroten van het zelflerend en oplossend vermogen.

 • Je bent een ervaren manager met minimaal vijf jaren relevante werkervaring binnen een organisatie met meer dan 500+ medewerkers.
 • Je hebt een vernieuwende en verfrissende visie op HR en weet deze ook uit te dragen.
 • Je bent aanspreekbaar op de resultaten van jouw afdeling.
 • Je hebt het lef en de ambitie om de HR-dienstverlening naar een hoger niveau te tillen en op de kaart te zetten.
 • Je hebt een relevante afgeronde academische opleiding (Bedrijfskundig / HRM / Organisatie wetenschappen).
 • Twee referenties, voorzien van organisatie, naam, functie, email en telefoonnummer.

Je herkent jezelf in deze eigenschappen:

 • Een verbinder, toegankelijk en soepel in de omgang.
 • Gericht op samenwerken en bereiken van resultaten.
 • Autonoom en reflecterend.
 • Daadkrachtig, doortastend, integer en inspirerend.
 • Innovatief, denken in kansen en mogelijkheden.

Consultant name: Wim Broere
Consultant phone: +31162420110
Consultant e-mail: w.broere@spijtenburg.nl

Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht