Interim Projectleider Zuid-Holland

Interim Projectleider Zuid-Holland
De Participatiewet is bedoeld om inwoners te laten meedoen aan de samenleving en waar mogelijk aan het werk te krijgen. Daartoe biedt de wet ook volop kansen en aanknopingspunten. De invoering van de Participatiewet blijkt in het hele land een serieuze veranderopgave. Zij vraagt om een ingrijpende vernieuwing van binnenuit, terwijl de financiële kaders steeds krapper worden. Deze gemeenten…

De Participatiewet is bedoeld om inwoners te laten meedoen aan de samenleving en waar mogelijk aan het werk te krijgen. Daartoe biedt de wet ook volop kansen en aanknopingspunten. De invoering van de Participatiewet blijkt in het hele land een serieuze veranderopgave. Zij vraagt om een ingrijpende vernieuwing van binnenuit, terwijl de financiële kaders steeds krapper worden.
Deze gemeenten hebben de ambitie om de kansen en mogelijkheden volop te benutten volgens de bedoeling van de Participatiewet. Daarvoor is een zogenoemd Koersplan opgesteld. Het Koersplan geeft richting aan het veranderproces en schetst de kaders voor beleid, organisatie en financiële consequenties. Het legt een duidelijke strategie onder de uitvoering van de Participatiewet en geeft aan welke maatschappelijke effecten ze willen bereiken en welke interventies ze daartoe voorstellen. De nadere concretisering en de uitvoering van dit plan vinden vervolgens gaandeweg plaats, in nauwe samenwerking tussen gemeenten, sociale partners, private organisaties, bedrijfsleven en inwoners. Het plan bouwt deels voort op het in 2015 vastgestelde beleidsplan, maar slaat ook een andere richting in.
Aan de raden van de betrokken gemeenten vragen zij in november/december 2016 om op basis van dit koersplan te besluiten. Na de besluitvorming zal er veel moeten gebeuren om alle ambities te realiseren (de transformatie fase). Het is de bedoeling om een projectorganisatie in te richten om al een deel van het voorbereidende werk in gang te zetten zonder onomkeerbare dingen te doen. Idealiter zouden ze een kwartiermaker benoemen die dit proces trekt. Een kwartiermaker kan echter niet worden aangesteld voordat politieke besluitvorming is afgerond. Daarom wordt nu een projectleider geworven die tot taak heeft om de komst van de kwartiermaker voor te bereiden.
De projectleider wordt in zijn taken ondersteund door een ambtelijke projectgroep bestaand uit medewerkers van de drie gemeenten. Daarnaast is er een stuurgroep ingesteld.
In eerste instantie is de duur van de opdracht een half jaar. Als dat nodig blijkt kan in overleg met de toekomstige kwartiermaker de opdracht met een half jaar worden verlengd.

Voor meer informatie neem je contact op met Wim Broere, 0162 - 420110, 06 - 8324 0203 of per mail: w.broere@spijtenburg.nl

De taak van de projectleider valt in hoofdzaak uiteen in de volgende onderdelen:

  • De voorbereiding op de komst van de kwartiermaker.
  • Ondersteuning van de kwartiermaker bij de start van het Werkbedrijf.
  • Voorbereiden van de stuurgroepvergaderingen.
  • Dagelijkse aansturing van de projectgroep

De projectleider is verantwoording schuldig aan de directeur dienstverlening en sociaal domein van de gemeente.

De eerste taak van de projectleider is om een projectplan op te stellen met daarin een prioritering en planning van werkzaamheden.

Voor een uitgebreide omschrijving klik hier.

Eisen:

  • Minimaal afgeronde WO opleiding.
  • Minimaal 3 jaar ervaring met gevraagde werkzaamheden binnen het werkgebied.
  • Specialistische kennis van complexe, strategische en interdisciplinaire processen/projecten. Dit blijkt uit een toelichting in het cv.
  • Minimaal 2 referenties (naam, functie en telefoonnummer).

Consultant name: Wim Broere
Consultant phone: +31162420110
Consultant e-mail: w.broere@spijtenburg.nl

Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht