Beleidsmedewerker Jeugd Zuid-Holland

Beleidsmedewerker Jeugd Zuid-Holland
Deze gemeente is een ambitieuze organisatie die zich de komende jaren ontwikkelt naar een opgaven gestuurde organisatie. Met elkaar maar vooral met de omgeving voeren ze de gemeentelijke taken uit. Kenmerk van opgaven gestuurd werken is het realiseren van gewenste maatschappelijke effecten. Binnen de opgave ‘Beleid Sociaal Domein’ werken 17 medewerkers. Zij houden zich bezig met het beleid op d…

Deze gemeente is een ambitieuze organisatie die zich de komende jaren ontwikkelt naar een opgaven gestuurde organisatie. Met elkaar maar vooral met de omgeving voeren ze de gemeentelijke taken uit. Kenmerk van opgaven gestuurd werken is het realiseren van gewenste maatschappelijke effecten.

Binnen de opgave ‘Beleid Sociaal Domein’ werken 17 medewerkers. Zij houden zich bezig met het beleid op de terreinen Sociale Zaken (Inkomen, Werk, Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening), Wmo (Zorg en Welzijn) en Jeugd. Het team Jeugd bestaat momenteel uit twee beleidsmedewerkers.

Voor meer informatie neemt u contact op met Wim Broere, 0162 - 420110, 06 - 8324 0203 of per mail: w.broere@spijtenburg.nl

De gesprekken bij de gemeente zullen op 26 en 27 september 2016 plaatsvinden.

De taakvelden van de Beleidsmedewerker Jeugd omvatten vooral zaken op het gebied van jeugdzorg en bestaan uit het vormgeven van het (integraal) beleid, het aansturen van de extern belegde uitvoering, zo nodig deelnemen aan projecten en het vertegenwoordigen van de gemeente in regionale werkgroepen. Daarnaast:

 • Het leggen van verbindingen met andere beleidsterreinen, zoals de Wmo (o.a. 18-/18+, Veilig Thuis) en Veiligheid (o.a. Veiligheidshuis, jeugdbescherming en jeugdreclassering).
 • Het analyseren van cijfers, trends en ontwikkelingen en het vertalen daarvan in beleid.
 • Het voorbereiden van en adviseren bij lokale en regionale bijeenkomsten.
 • Ondersteunende werkzaamheden bij activiteiten, vergaderingen, privacyvraagstukken en het opstellen van verordeningen en beleidsregels.

 • Drie dagen per week beschikbaar, waaronder in ieder geval maandag en/of dinsdag.
 • Aantoonbaar HBO/WO werk- en denkniveau en minimaal een afgeronde relevante opleiding op HBO-niveau.
 • Aantoonbare relevante kennis en minimaal drie jaar relevante ervaring als beleidsmedewerker Jeugd in de afgelopen zes jaar.
 • Aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker Jeugd binnen de lokale overheid.
 • Per 3 oktober beschikbaar voor 24 uur per week.
 • De gemeente verlangt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Competenties:

 • Resultaatgericht.
 • Ondernemend.
 • Transparant.
 • Samenwerken in teams.
 • Politiek sensitief.
 • Communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk).

Consultant name: Wim Broere
Consultant phone: +31162420110
Consultant e-mail: w.broere@spijtenburg.nl

Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht