Adviseur Geohydrologie

event clear
date_range10-04-2018 17:02
chatReacties:0

Alle grondwatervraagstukken zijn samen te vatten onder de term Geohydrologie. Overal in de ondergrond komen we grondwater tegen. Dat levert uiteenlopende adviesvragen op. De grondwaterstand kan te hoog zijn om droog te kunnen bouwen. Of er zijn bijzondere risico’s als verzakkingen en aantrekken van verontreinigingen bij bemalen. Maar ook vragen over wateroverlast, bodemenergie en sanering van grondwaterverontreinigingen vallen onder de discipline geohydrologie.

 

CRUX levert in dit werkveld advies voor:

  • Bemalingen, met het hele traject van vergunningaanvraag/mer tot uitvoeringsbegeleiding en monitoring
  • Modelstudies voor verspreiding van grondwaterverontreinigingen en doorrekenen van saneringen met Mt3d/Rt3d
  • Statistiek van grondwaterstanden, zowel tijdreeks analyses als ruimtelijke statistiek
  • Toetsing van geohydrologische effecten bij ondergronds bouwen
  • Opstellen monitoringplannen en uitvoeren van
  • 24/7 realtime grondwatermonitoring

 

Voor de modelberekeningen gebruikt CRUX alle gangbare grondwatermodelcodes. Op het gebied van Modflow/iMod en Mt3d hebben wij ruime ervaring in huis.


comment arrow_drop_down (0)

Log in om te beoordelen

thumb_up Like

Log in om te reageren