Adviseur Bodem

event clear
date_range10-04-2018 16:45
chatReacties:0

Belangrijke drijfveer om deze werkzaamheden in onze adviezen te betrekken is dat het onze ervaring is dat op wet- en regelgeving weinig invloed kan worden uitgeoefend, maar dat in de wijze waarop deze wordt geïntegreerd in de dagelijkse praktijk wel degelijk gestuurd kan worden. Door de beoogde ontwikkelingen als uitgangspunt te nemen en van daaruit af te stemmen op wet en regelgeving kan veel voordeel worden behaald! Door het op de juiste wijze en op het goede moment inpassen van onderzoek en advies zorgt CRUX ervoor dat onnodige werkzaamheden en stagnatie in de uitvoering worden voorkomen. Hiermee worden de bouwkosten aanzienlijk gereduceerd en wordt het risico op vertraging geminimaliseerd. CRUX kan van de initiatieffase tot en met de realisatiefase van een project van dienst zijn met onder andere de onderstaande adviezen en onderzoeken.

Advies:

 • Interpretatie bestaande onderzoeksgegevens: voldoen de uitgevoerde onderzoeken aan de vigerende wet- en regelgeving én aan het beoogde doel van de opdrachtgever?
 • Zijn onderzoeksresultaten op de juiste wijze geïnterpreteerd en worden er geen onnodige vervolgstappen geadviseerd?
 • Adviseren over ontgraving en afzet/hergebruik vrijkomende grond.
 • Adviseren aangaande bodem gerelateerde besteksposten.
 • Opstellen saneringsplan/BUS-melding.
 • Begeleiding tijdens uitvoering.
 • Adviseren ten aanzien van wijzigingen in de uitgangspunten of onvoorziene zaken tijdens uitvoering.

Onderzoek:

 • Bepalen milieuhygiënische kwaliteit asfalt, funderingsmateriaal en (water)bodem.
 • Vaststellen saneringsnoodzaak.
 • Bepalen hergebruiksmogelijkheden/toepasbaarheid grond en verhardingsmaterialen.
 • Bepalen veiligheidsklassen (T&F klasse).
 • Milieukundige begeleiding en processturing conform BRL 6000.

comment arrow_drop_down (0)

Log in om te beoordelen

thumb_up Like

Log in om te reageren