Informatiemanager

Informatiemanager
De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is een samenwerkingsverband van 10 gemeenten uit de regio Rivierenland en de provincie Gelderland. ODR voert taken uit op het terrein van milieu en bouwen voor de meeste van hiervoor genoemde partijen. Dit betreft vergunningverlening, toezicht/handhaving, specialistische advisering en juridische ondersteuning w.o. bezwaar en beroep. Daarnaast heeft de organ…

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is een samenwerkingsverband van 10 gemeenten uit de regio Rivierenland en de provincie Gelderland.
ODR voert taken uit op het terrein van milieu en bouwen voor de meeste van hiervoor genoemde partijen. Dit betreft vergunningverlening, toezicht/handhaving, specialistische advisering en juridische ondersteuning w.o. bezwaar en beroep.

Daarnaast heeft de organisatie als stelseltaak het programma Ketentoezicht. Deze taken voeren ze uit voor Rivierenland, maar ook voor de andere Gelders omgevingsdiensten (die ook wel samen het Gelders stelsel van Omgevingsdiensten wordt genoemd).

De ODR staat voor ‘Samen werken aan een duurzaam en veilig Rivierenland waarin inwoners en bedrijven goed kunnen wonen, werken en leven’.
Ze doen dit door kwalitatief goede producten te leveren waarbij de kosten zo laag mogelijk worden gehouden. Ze werken zakelijk en efficiënt op basis van een producten- en dienstencatalogus. Naast deze standaardproducten en -diensten zijn ze in staat specifiek maatwerk te leveren. Daarbij staan de volgende kerncompetenties centraal; klantgericht werken, resultaatgericht werken en flexibiliteit.

In totaal werken er zo’n 140 medewerkers in de organisatie.

Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht