Freelance Teamleider Business Project Control - Utrecht

Freelance Teamleider Business Project Control  - Utrecht
Als teamleider business control materieelprojecten ga je: - Zorgdragen voor de bedrijfseconomische beheersing van programma’s, complexere projecten en portfolio binnen een bepaald gebied, zodat deze binnen het budget tijdig gerealiseerd worden inclusief het aansturen, begeleiden (als inhoudelijk expert) van het team rondom dit gebied en de afstemming met diverse stakeholders. Werkzaamheden …
Als teamleider business control materieelprojecten ga je: - Zorgdragen voor de bedrijfseconomische beheersing van programma’s, complexere projecten en portfolio binnen een bepaald gebied, zodat deze binnen het budget tijdig gerealiseerd worden inclusief het aansturen, begeleiden (als inhoudelijk expert) van het team rondom dit gebied en de afstemming met diverse stakeholders. Werkzaamheden Je bent verantwoordelijk voor de invulling van de volgende activiteiten: Bijdragen aan het concretiseren van afdelingsjaarplan naar activiteiten en/of projecten Zorgdragen voor een kwalitatief adequate bezetting en optimale inzet van de medewerkers Leidinggeven aan het team (van één van de projecttypes) door coachen, instrueren en motiveren en waar nodig de kwaliteit van de werkzaamheden te controleren Sturen op het behalen van resultaten door het maken van afspraken met het team over de gewenste resultaten en het continu voeren van de prestatiedialoog Sturen op en zorgdragen voor de ontwikkeling van medewerkers door het creëren van de juiste voorwaarden Zorgdragen voor uitvoering van HR beleid Onderhouden van contact met zowel de Managers als (Sr) business- en financial control(lers) binnen en buiten het eigen team Actief onderhouden van de relaties met interne- en externe contacten door regelmatig in overleg te treden om tot een zo goed mogelijke operationele invulling te komen Signaleren van wensen van (interne) klanten en de vertaling hiervan naar dienstverlening door het team Toezien op het opstellen van het business plan, budget en prognose over de lopende programma’s en complexe projecten voor de financieel directeuren Toezien op het opstellen van de financiële kwartaaltoelichting op de voortgang van de lopende programma’s en complexe projecten voor de financieel directeuren Verzorgen van het opstellen van de financiële toelichting op de voortgang van de lopende portfolio’s Opstellen van een globale business case (voor complexe projecten en/ of programma’s) ter accordering aan programma- en/of projectmanagers Opstellen van een gedetailleerde business case (voor complexe projecten en/of programma’s) ter accordering aan programma- en/of projectmanagers ; Opstellen van het (deel)projectbudget bij iedere faseovergang voor de programma- en/of projectmanager ; Analyseren en beoordelen van complexe project- en programmarisico’s voor de programma- en/of projectmanager ; Voorbereiden van projectmanagement documenten (o.a. PID, business case) en adviseren met betrekking tot lijngoedkeuring van investeringsvoorstellen (voor directeurenoverleg, Exco of RvC) ; Uitvoeren van portfoliocontrol (verbeterinitiatief in uitwerking) ; Zorgdragen voor portfolioanalyses en afstemming met diverse stakeholders binnen onze opdrachtgever; Opstellen van businessplan en budget voor portfolio’s ; Analyseren en beoordelen van portfoliorisico’s ; Voorbereiden van portfoliomanagement documenten en adviseren met betrekking tot lijngoedkeuring van investeringsvoorstellen (voor directeurenoverleg, Exco of RvC); Analyseren en beoordelen van de voortgang van portfoliokosten en –baten, zowel op geld, tijd, scope en kwaliteit inclusief het initiëren van prognoses ; Analyseren en beoordelen van de voortgang van project- en programma kosten en –baten, zowel op geld, tijd, scope en kwaliteit inclusief het initiëren van prognoses voor projectmanagers ; Bepalen van de financiële impact bij verzoek tot wijziging ; Informeren van medewerkers binnen het eigen team over relevante informatie die in het MT is besproken en terugkoppelen van relevante informatie vanuit het team richting het MT ; Aanleveren van standaardoverzichten (resultaten audit etc.), controlebevindingen en ad hoc informatie ; Leveren van input aan managementinformatie (o.a. KPI’s); Signaleren van mogelijkheden tot verbetering in processen binnen het team, project control tools en procedures binnen de afdeling en ondersteunt de Manager project control bij de implementatie ; Ontwikkelen en bijstellen van processen en procedures; Controleren op de naleving van processen en procedures; Deelnemen aan (verbeter)projecten als projectteamlid of -leider Je beschikt over een afgeronde WO opleiding op financieel of economisch gebied Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als senior (Business) Project Controller binnen een sector waarin je te maken hebt gehad met materieel (o.a. bouw, logistieke sector, offshore, scheepsbouw) PRINCE2-, MSP- en MOP-certificering of gelijkwaardig is een pré   Je hebt affiniteit met werken in een projectteam en besturing en beheersing van projecten en programma’s Je krijgt dingen voor elkaar door je persoonlijkheid en doordat je de belangen over de hele keten in beeld hebt Je bent analytisch sterk, besluitvaardig en resultaatgericht Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken in het Nederlands en Engels                   Gedrag, Vaardigheden/ Competenties Uitstekende communicatieve vaardigheden vereist i.v.m. leidinggeven en aanspreekpunt interne contacten Organisatie sensitief Deskundig Resultaatgericht Enthousiast Betrokken Proactief Stevig, niet bang voor confrontaties Marktconform. Deze procedure wordt behandeld vanuit ons kantoor in Amsterdam. Telefoon 020-3013590. Indien je enthousiast bent geworden en jouw profiel sluit aan bij de eisen voor deze opdracht, dan zien wij graag jouw actuele (opdrachtgerichte) CV en motivatie per mail tegemoet. Uiteraard worden alle reacties strikt vertrouwelijk behandeld. Je ontvangt na reactie op deze opdracht een bevestiging per email. .
Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht